Yüksek Lisans Programları
Tıbbi Biyoloji ve Genetik - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programı 1989-1990 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tıbbi Biyoloji ve Genetik'de Uzman ünvanı kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen - Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlamış olmak. Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak ( alandan), Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
4 yıllık Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen - Edebiyat Fakültelerinde 4 yıllık Biyoloji ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programını tamamlamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri önünde başarı ile savunulması.
Program Profili
Bu programa kayıt olan öğrencilere, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel uygulamaları tanıtmak, öğrencilerin temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmelerini, in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme, moleküler biyoloji ve moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisi kazanmalarını, moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmalarını, hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmelerini, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmalarını, bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmasını, konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasını ve Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmesini sağlamak ve tıbbi biyoloji ve genetik, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ulusal ve uluslar arası yüksek öğretim kurumlarında akademik kadro.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize, ödev, proje vb.) % 40'ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (vize, ödev, proje vb.) % 60'ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Haydarpaşa Yerleşkesi 34668 / Kadıköy - İstanbul 0216 414 4737 Prof. Dr. S. Ayşe ÖZER
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslar arası etkileşime olanak sağlanaktır. Yurtdışı üniversite ve araştırma kuruluşları ile işbirliği kurarak benzeri programlarla öğrenci değiş tokuşuna yönelik çalışmaları destekleyecek, eğitimin sürekli gelişimi sağlanacaktır. Öğrencilere farklı disiplinlerden ders alabilmelerini sağlayacak bir ders programı sunulacaktır.
Program Çıktıları ^
1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik ile ilgili lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapabilme becerisi kazanmak
2 Temel moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik teknikleri öğrenmek
3 in vitro ve in vivo deneysel moleküler biyoloji ve genetik çalışmalarına katılma ve değerlendirme becerisi kazanmak
4 Moleküler biyoloji ve moleküler genetik analizleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak
5 Moleküler biyoloji, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin uygulamalara katkıda bulunmak
6 Hücre kültürünün temel özelliklerini ve uygulama alanlarını öğrenmek
7 Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili uluslar arası çalışmalara katkıda bulunmak
8 Bilimsel sunum hazırlama ve en uygun biçimde sunma becerisini kazanmak
9 Konvansiyonel mikroskopi’nin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
10 Tıbbi Biyoloji ve Genetikle ilgili temel istatiksel yöntemlerin kullanılma alanlarını öğrenmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GEN701 İnsan Sitogenetiği I Zorunlu 3 0 6
2 GEN703 Moleküler Genetiğe Giriş Zorunlu 3 0 6
3 GEN705 Temel Biyolojik Teknikler Zorunlu 3 2 6
4 GEN-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 12
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GEN700 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 GEN-S3..6 Seçimlik Ders - 3..6 Seçmeli 12 0 24
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > GEN-S1,2 Seçimlik Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GEN707 Hücre Biyolojisi Zorunlu 3 0 6
2 GEN711 Moleküler Biyolojide Güncel Konular - Hedefler I Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > GEN-S3..6 Seçimlik Ders - 3..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GEN702 İnsan Sitogenetiği II Zorunlu 3 0 6
2 GEN704 Kalıtım Biyolojisi Zorunlu 3 0 6
3 GEN706 Rekombinant DNA Teknolojisi Zorunlu 2 2 6
4 GEN712 Moleküler Biyolojide Güncel Konular - Hedefler II Zorunlu 3 0 6

^