Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıp Tarihi ve Etik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON701 Deontoloji Zorunlu 4 0 8
2 DEON703 Tıp Etiği Zorunlu 4 0 8
3 DEON705 Genel Tıp Tarihi Zorunlu 4 0 8
4 DEON-S1-YL Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 DEON702 Klinik Etik Zorunlu 4 0 9
3 DEON704 Türk Tıp Tarihi Zorunlu 4 0 9
4 DEON-S2-YL Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > DEON-S1-YL Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON707 Bilim Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > DEON-S2-YL Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DEON706 Eczacılık Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 8
2 DEON708 Dişhekimliği Tarihine Giriş Zorunlu 3 0 8

^