Yüksek Lisans Programları
Nörolojik Bilimler - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Nörolojik Bilimler - Elektrodiagnostik Nöroloji
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Elektrodiagnostik Nöroloji Yüksek Lisans programı 1998 yılında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler elektrodiagnostik nöroloji konusunda yüksek lisans derecesini almaya hak kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp fakültesi mezunu olmak, Nöroloji uzmanı olmak, Akademik personel ve Lisansüstü Giriş sınavından (ALES) en az 60 almak (sayısal alandan) ve Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Marmara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine göre formal öğrenme uygulanmaktadır. Programa başka bir üniversitenin elektrodiagnostik nöroloji yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 15 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 60'tır. Alınan dersleri ve pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunan kişi, en az 2.5 not ortalamasını sağlamışsa yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Bu program, kayıtlı olan öğrencilere, elektrodiagnostik nöroloji ile ilgili temel kavramları, araştırma alanlarını, araştırma tekniklerini ve güncel eğitim öğretim uygulamalarını tanıtmak, öğrencilerin elektrodiagnostik nöroloji alanında araştırmacı olarak kendi gelişimlerine katkı sağlayacak bir araştırma projesi yürütmelerine olanak sağlamak, yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve elektrodiagnostik nöroloji alanında doktora düzeyinde eğitim almaya hazırlamak üzere yapılandırılmıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, devlet hastanelerinde veya özel hastanelerde, Ulusal ve Uluslararası yüksek öğretim kurumlarındaki akademik kadrolarda elektrofizyoloji konusunda uzman hekim olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Genel olarak yıl içi değerlendirmelerinin (pratik ve teorik uygulama, yıl içi sınav)%40’ı, yıl sonu değerlendirmelerinin (final, ödev, proje vb.) %60’ı, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması
Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Kayıhan Uluç Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ABD, Pendik, İstanbul Tel: 0216-6570606 / 8035; e-mai: kayihanu@yahoo.com
Bölüm Olanakları
Programa katılan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini güçlendirmek için ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşime olanak sağlanacaktır. Bölümde klinik çalışmalar yürütmek üzere gerekli gerekli teçhizat ve deneyim de vardır.
Program Çıktıları ^
1 Elektrofizyolojik çalışmanın anatomik, fizyolojik ve klinik temellerini bilme
2 Elektrofizyolojik çalışmalarda kullanılan cihazları tanıma, ayarlarını bilme ve cihazları detaylı olarak kullanma
3 Sinir iletim çalışmalarının teorik ve pratik yönlerini bilme ve uygulama
4 İğne EMG çalışmasının teorik ve pratik yönlerini kullanma
5 Uyandırılmış potansiyelleri teorik ve pratik olarak uygulama
6 Nöromusküler hastalıkları teorik olarak öğrenme
7 Nöromusküler hastalıklarda kullanılan elektrofizyolojik çalışmaları öğrenme ve uygulama
8 Ayrıntılı rapor yazma
9 Santral ve periferik sinir hastalıkları, kas hastalıkları, Nöromusküler kavşak hastalıkları ile ilgili proje oluşturabilme, projeyi geliştirebilme ve yasal prosedürleri takip
10 Hareket bozukluklarına klinik ve elektrofizyolojik yaklaşım yöntemlerini öğrenme
11 Otonomik sinir sistemine genel bakış, OSS hastalıkları ve bunları inceleme yöntemleri
12 EEG'nin temellerini ve uygulama yerlerini öğrenme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^