Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Nörolojik Bilimler - Işın Cerrahisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 NISC-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 32
Toplam 12 0 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 NISC700 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 NISC-S5,6,7 Seçimlik Ders -5-6-7 Seçmeli 6 2 24
Toplam 6 4 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^