Yüksek Lisans Programları
Tarih - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Eskiçağ Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Eskiçağ Tarihi Bilimdalı 1993 yılında kurulmuştur. Halen başkanlığını Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu yapmaktadır.
Kazanılan Derece
M.A. Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=basvuru_kosullari http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
http://sbe.marmara.edu.tr/index.php?sayfa=basvuru_kosullari http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Program Profili
Eskiçağ Tarihi yüksek lisans programı Eski Doğu ve Eski Batı uygarlıkları konusunda çalışmalar yapan uzmanlardan oluşmaktadır. Öğrencilere, Eski Doğu uygarlıklarından Urartu, Yeni Assur ve Geç Hitit ve bunların çağdaşı Demir Çağı toplumları hakkında, Eski Batı alanında ise özellikle yazılı belgelere dayanarak Hellen ve Roma döneminin problemleri hakkında yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırmaktadırlar. Programda ders veren akademisyenler Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu Prof. Dr. Selçuk Mülayim Yard. Doç. Dr. Meltem Doğan-Alpaslan (İ.Ü.) Prof. Dr. Oğuz Tekin (İ.Ü.) Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (İ.Ü.) Dr. Hüseyin Sami Öztürk
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Eskiçağ Tarihi Bilimdalı'nda yüksek lisans yapanlar, aynı alanda doktora yapabilir, üniversitelerin tarih bölümlerinde ilgili anabilimdalında çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans tez çalışmasını başaranlar, aynı alanda doktora yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf
Mezuniyet Koşulları
http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_lisansustu_rg3u_v02.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Tarih Anabilim Dalı: Başkan Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 - Göztepe / İstanbul Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 34722 - Göztepe / İstanbul
Bölüm Olanakları
M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesinde, yüksek lisans derslerinin yürütülmesi için dershane, temel başvuru kaynakları, bilgisayar ve projeksiyon bulunmaktadır
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, Eskiçağ Tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
2 Mezunlar, Eskiçağ Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
3 Mezunlar, Eskiçağ Tarihi olayların zamana ve mekâna göre farklılaşmasından haberdar olur, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
4 Mezunlar, Eskiçağ Tarihi metodolojisine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
5 Mezunlar, Uygarlığın doğuşu gelişimi ve uygarlıklar hakkında temel bilgileri ve Türkçe ve diğer dillerde yazılmış kaynakları öğrenirler
6 Mezunlar, bilgiyi kullanabilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilirler
7 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler
8 Mezunlar, Eskiçağ Tarihi araştırmaları için gerekli donanımı kazanır. Veri tabanı oluşturma ve araştırmalarında kullanmak için bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
9 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler
10 Mezunlar, kültürel miras ve eski eserlerle ilgili temel kanunları öğrenir, etik sorumluluk anlayışı kazanırlar
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECT700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 ECT703 Eski Doğu Tarihine Giriş I Zorunlu 3 0 6
3 ECT-S1,2,3-YL Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 9 0 21
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECT704 Eski Doğu Tarihine Giriş II Zorunlu 3 0 6
2 ECT-S4..7-YL Seçimlik Ders - 4-5-6-7 Seçmeli 12 0 24
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^