Yüksek Lisans Programları
Alman Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Alman Dili ve Edebiyatı - Alman Dili ve Edebiyatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1984 yılında kurulmuştur. Bölüm 1994 yılından itibaren yüksek lisans programına öğrenci almaktadır.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans (master diploması)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversite mezunu olmak ve ALES sınavını vermiş olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal, lisans diploması olması gerekir ve yatay geçişle gelen öğrenciler geldikleri üniversitede aldıkları benzer derslerden muafiyet komisyonu kararıyla muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Üniversite mezunu olmak ve Alman Dili ve Edebiyatı üzerine araştırma yapabilecek kadar ön bilgi ve Almanca bilgisine sahip olmak
Program Profili
Alman Edebiyatı ve Dili üzerine 2 dönem yoğunlaşmaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler ALES ve yabancı dil puanıyla giriş yaparak edebiyat ve dil bilim alanlarında oldukça donanımlı bir eğitim almaktadırlar. Öğrencilerimiz tezli mezun olmaktadırlar. Akademik kadromuz bir profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçentten oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız öğretmen, çevirmen, editör olarak iş bulmaktadırlar. Mezunlarımız seçkin üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Öğrencilerimiz arasında yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak çalışanlarda vardır. Bunların yanı sıra özel şirketlerde danışman olarak çalışanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle turizm sektöründe iş imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımız uluslar arası fuar ve benzeri organizasyon şirketlerinde de tercih edilen elemanlar arasındadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktora dereceleri vermektedir. Doktora Programına başvuran adayların Yükses Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında asgari başarı puanını elde etmiş olmaları gerekir. ALES puanı, yükse lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonuçları değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir de final sınavı olmak üzere 2 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Geçme notu 65'tir. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Alman Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programından mezun olabilmek için 2. yarıyılın sonunda dersleri ve master tezini başarıyla tamamlamış olmak. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi için: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Acar SEVİM Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1425 Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin BALCI Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1422
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimizin Mannheim Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Paderborn Üniversitesi, Berlin Humboldt ve Dortmund Teknik Üniversiteleri ile öğrenci değişim programlarına katılma imkanları vardır.
Program Çıktıları ^
1 Almanca herhangi bir metni inceleyebilecek yetiyi kazanma becerisi
2 Başka akımlarla karşılaştırma becerisi
3 Kendi yeterliliklerinin farkına varma becerisi
4 Edebi eserin çözümlemesinde kullanabileck metodları uygulayabilme becerisi
5 Önerilen çözümü değerlendirebilme becerisi
6 Metne uygun metod seçiminde karar alabilme becerisi
7 Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinme becerisi
8 Disiplinler arası çalışabilme becerisi
9 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
10 Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme becerisi
11 Çeviri yapabilme becerisi
12 Konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırma becerisi
13 Ana dilde ve Almanca yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisi
14 Almanca yazma, anlayabilme ve konuşma becerisi
15 Edebi akımlar üzerine çalışabilme ve uzmanlaşabilme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM701 20.yy Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 6
2 ALM703 Psikolinguistik I Zorunlu 3 0 8
3 ALM705 Modern Alman Edebiyatı I Zorunlu 3 0 8
4 ALM707 Pragmatik Zorunlu 3 0 8
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ALM700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 ALM702 20.yy Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 6
3 ALM704 Psikolinguistik II Zorunlu 3 0 7
4 ALM706 Modern Alman Edebiyatı II Zorunlu 3 0 7
5 ALM708 Dilbilimsel Metodların Uygulanması Zorunlu 3 0 7
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^