Yüksek Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Çalışma Ekonomisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1988-1989 eğitim ve öğretim yılından bu yana "Çalışma Ekonomisi" bilim dalında eğitim ve öğretim yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sosyal bilimler enstitüsü tarafından verilen ilanda belirtilen şartları taşımak. Kabul ve kayıt koşulları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 21-25.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Gerekli koşullar enstitü tarafından belirlenmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 25-27.
Program Profili
Programımız İşgücü piyasaları, Endüstri ilişkileri, Sosyal Politika, Sosyal Güvenlik, Çalışma Yaşamı, Sendikacılık ve İş hukuku gibi çalışma ekonomisinin temel alanlarından oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamuda ve özel sektörde istihdam olanağına sahiplerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Gerekli koşullar enstitü tarafından belirlenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavlarında, 100 puan üzerinden en az 65 almış olmak gerekir. Başarı notunun 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu notunun başarı notuna etkisi % 60’tır. Enstitülerde bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 37.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için sosyal bilimler enstitüsü tarafından belirlenen süre içerisinde derslerin başarıyla bitirilerek tezin tamamlanması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 25-27.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Yrd.Doç.Berna Güler Müftüoğlu Adres: Marmara Üniversitesi, Anadolu Hisarı Kampusu, Spor Akademisi Durağı Karşısı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BEYKOZ/İSTANBUL Telefon: (0216) 332 38 20 / 111
Bölüm Olanakları
Bölümüzde lisans ve lisans üstü öğrencilerinin yararlanabileceği bölümümüze ait bir kütüphane ve Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde merkezi kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilerin bölümümüz tarafından düzenlenen konferans, panel ve çeşitli akademik nitelikli toplantılara katılma imkanları vardır. Ayrıca bölümümüz dışında bilim dalımızı ilgilendiren akademik etkinlikler takip edilmekte, bu etkinliklere katılmaları konusunda öğrenciler yönlendirilmektedir. Tüm bunların yanında öğrenciler, bölümümüzüm bulunduğu Anadolu Hisarı Yerleşkesinde yer alan çok çeşitli spor etkinliklerine katılma imkanına sahiplerdir.
Program Çıktıları ^
1 Bilimin tanımı, özellikleri ve bilimsel araştırma türlerini kavrayacaklardır.
2 Analitik düşünme ve öğrenme becerisi gösterebileceklerdir.
3 İş Hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecekler ve İş Kanununu yorumlayabileceklerdir.
4 İşçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerini kavrayabileceklerdir ve Yargıtay kararlarını tartışabileceklerdir.
5 Dünyadaki iktisadi dinamiklerin nasıl işlediğini kavrayabileceklerdir ve hangi dönemde hangi iktisat politikasının uygulandığını tanımlayalabileceklerdir.
6 Sosyal Güvenlik Hukukunun temel kavramlarını tanımlayıp tartışabileceklerdir.
7 Sosyal güvenlik sistemini yorumlayıp Sosyal güvenlik reformunu tartışabileceklerdir.
8 Kapitalist üretim ilişkileri içinde işçi ve işveren kesimlerinin rollerini kavrayabileceklerdir.
9 Sendikaların ortaya çıkışı ve işçiler adına elde edilen kazanımları kavrayabileceklerdir.
10 Farklı kesimler tarafından (işveren, işçi, devlet ve toplum vb.) ücrete atfedilen değeri kavrayabileceklerdir.
11 Ücret ile verim arasındaki ilişkiyi tartışarak, ödenmesi gereken ücret üzerine sonuç çıkarabileceklerdir.
12 AB'nin kuruluşundan bu yana sosyal politika alanındaki gelişmeleri değerlendirebileceklerdir.
13 Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde sendikacılık, istihdam ve iş piyasaları konusunda değerlendirme yapabileceklerdir.
14 Devlet teorileri konusunda Batıda ve Batı dışındaki rejimleri değerlendirebileceklerdir.
15 Emek piyasasında yaşanan değişimleri sendikacılık ve toplu pazarlığın gelişimiyle ilişkilendirebileceklerdir.
16 Türkiye'nin sosyal yapısını değerlendirip tartışabileceklerdir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^