Yüksek Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2006
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Herhangi bir kural yok
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Avukat, Hakim, Savcı
Üst Derece Programlarına Geçiş
Koşul yok
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize %40 Final %60
Mezuniyet Koşulları
Tez
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
mujdatsakar@mynet.com
Bölüm Olanakları
Bilgisayar
Program Çıktıları ^
1 İş hukukunun temel kavramlarını yorumlayabilmek.
2 İş sözleşmesinin türlerini kıyaslayabilmek.
3 Yargıtay içtihadını analiz edebilmek.
4 İşçinin feshe karşı korunmasını değerlendirebilmek.
5 Çalışma sürelerini kavrayabilmek.
6 İş ve sosyal güvenlik hukukundaki güncel gelişmeleri takip edebilmek.
7 İş sözleşmesi ve benzeri yazılı metinleri hazırlayabilmek.
8 Toplu iş hukukunun sorunlarını tartışabilmek.
9 Sosyal güvenlik reformunu kavrayabilmek.
10 Toplu iş uyuşmazlıklarını çözebilmek.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^