Yüksek Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - Yönetim ve Çalışma Psikolojisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi 2003 yılına kadar "Endüstri İlişkileri" adı altında eğitim verilen bilim dalı olarak eğitim vermiştir. Bu tarihten sonra programın adı "Yönetim ve Çalışma Psikolojisi" olarak değiştirilmiştir. 2003-2004 eğitim ve öğretim yılından bu yana "Yönetim ve Çalışma Psikolojisi" bilim dalında eğitim ve öğretim hayatına devam edilmektedir.Tezsiz yüksek lisans programı ise 2008 yılında kurulmuştur. 2008 yılından bu yana eğitim ve öğretim hayatına devam edilmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sosyal bilimler enstitüsü tarafından verilen ilanda belirtilen şartları taşımak. Kabul ve kayıt koşulları ile ilgili detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 21-25.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya yakın dersler için, muafiyet komisyonu kararları ile muafiyet olabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 27-28.
Program Profili
Programımız yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, çalışma psikolojisi, örgütsel davranış gibi alanlardan oluşmaktadır. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir Alanın gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamuda ve özel sektörde istihdam olanağına sahiplerdir. Özellikle özel sektörde insan kaynakları ve yönetime ilişkin departmanlarda üst ve orta kademede yönetici ve yetkili pozisyonlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir. Doktora programına başvurabilmek için ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından belirlenen ALES ve ÜDS puanlarına sahip olmak gerekir. Bu şartları sağlayan öğrenciler bilim sınavına ve mülakata girmeye hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavlarında, 100 puan üzerinden en az 65 almış olmak gerekir. Başarı notunun 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notu veya ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sonu sınavı notunun birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Yarıyıl sonu notunun başarı notuna etkisi % 60’tır. Enstitülerde bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 37.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için sosyal bilimler enstitüsü tarafından belirlenen süre içerisinde derslerin başarıyla bitirilmesi ve projenin tamamlanması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz. http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf, s. 25-27.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Adres: Marmara Üniversitesi, Anadolu Hisarı Kampusu, Spor Akademisi Durağı Karşısı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü BEYKOZ/İSTANBUL Telefon: (0216) 332 38 20 / 111
Bölüm Olanakları
Bölümüzde lisans ve lisans üstü öğrencilerinin yararlanabileceği bölümümüze ait bir kütüphane ve Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde merkezi kütüphane bulunmaktadır. Öğrencilerin bölümümüz tarafından düzenlenen konferans, panel ve çeşitli akademik nitelikli toplantılara katılma imkanları vardır. Ayrıca bölümümüz dışında bilim dalımızı ilgilendiren akademik etkinlikler takip edilmekte, bu etkinliklere katılmaları konusunda öğrenciler yönlendirilmektedir. Tüm bunların yanında öğrenciler, bölümümüzüm bulunduğu Anadolu Hisarı Yerleşkesinde yer alan çok çeşitli spor etkinliklerine katılma imkanına sahiplerdir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrenim alanı ile ilgili temel bilgileri kavramak
2 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi edinmek
3 Öğrenme ve analitik düşünme yeteneği kazanmak
4 Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanmak
5 Çalışan açısından birey-grup-örgüt-toplum ilişkisini kurabilmek
6 Çalışma ilişkisinden kaynaklanan hukuki temel hak ve borçları özetleyebilmek
7 İnsan kaynakları yönetimine ve karşılaşıbilecek sorunlara ilişkin yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek
8 Çalışan bireylerin örgütle ve birbirleriyle karşılıklı ilişkilerini, gereksinimlerini, davranışlarını ve örgüt yapısını çalışma psikolojisi açısından değerlendirebilmek
9 Çalışan bireyin iş ortamını çevresel faktörüler, iş güvenliği ve sosyal sorunlar bakımından analiz edebilmek
10 Çalışma ortamının davranışsal, örgütsel, yönetsel ve fiziksel sorunlarını neden-sonuç ilikisi içerisinde sentezleyebilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^