Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek Lisans programı 2003 - 2004 öğretim yılında faaliyete geçmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek Lisans Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması söz konusu değildir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda bahar ve güz dönemlerinde yer alan toplam derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı yüksek lisans tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Muhasebe Finansman alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Program finans, finans piyasaları, yatırım yönetimi, bankacılık vb. alanlarda çalışacak kişiler yetiştirmeye odaklıdır. Günümüzde para ve sermaye piyasalarında hızla meydana gelen değişiklikler, gelecekte finans piyasalarında mesleğini yapacak kişilerin bu konuda donanımlı olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Yüksek Lisans programında öğrencilere meslek ve sosyal hayatlarının her döneminde ihtiyaç duyacakları temel bilgiler aktarılmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinin her birinde öğrencilere ekonomi, finans ve finansal kurumlar odaklı dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları genellikle akademisyenlik, bankaların ve diğer finansal kurumların çeşitli kademelerinde veya bağımsız olarak finans uzmanı gibi pozisyonlarda çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların eğitimlerine devam etmek istemeleri durumunda doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Muhasebe Finansman yüksek lisans programı mezunları tercih ettikleri bir üst eğitim için gereken ALES sınavı ve tercih edilen programların mülakat ve/veya yazılı sınavlarında başarılı olmaları koşulu ile bir üst programa devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar dönem içinde 1 vize sınavı, dönem sonunda 1 final sınavı, olmak üzere 2 adettir. Vizelerin başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etmeleri, programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak 4.00 üzerinden en az 2,5 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri ve konuları ile ilgili bir alanda hazırladıkları tezi seçilmiş bir jüri önünde savunarak başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar. Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere Muhasebe Finansman alanında yüksek lisans diploması verilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN Adres: T.C. Marmara Üniversitesi Bahçelievler Yerleşkesi, Ressam Namık İsmail Sok. Bahçelievler/İstanbul Telefon: 0 216 507 99 25 E-mail: ggokcen@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Programı alanında uzman öğretim üyeleri ile derslerini yürütmektedir. Programda öğrencilerin uygulamada karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmek için konuk konuşmacılarda davet edilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Bir işletmeyi, kuruluşu veya olguyu mesleki bilgi ve anlayış açısından ele alır, inceler ve değerlendirir.
2 Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi bilim dalının literatürü, prensipleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
3 Küresel, toplumsal, ekonomik ve hukuksal değişimlerin sebep ve etkilerini analiz eder.
4 İşlemsel ve taktik düzeydeki bir sorunun çözümü ile ilgili olarak fikir öne sürer.
5 Önerilen fikir ve çözümleri savunur.
6 Elde edilen bilgi ve becerileri uygulamada kullanır.
7 Bağımsız davranır ve inisiyatif alır.
8 İleri düzeyde mesleki bilgi sahibi olur.
9 Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma ve takım çalışması yapar.
10 Bilim dalı ile ilgili bir düşünce sistemine sahibi olur.
11 Ulusal ve uluslararası alandaki mesleki gelişmeleri takip eder ve yorumlar.
12 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur.
13 Sözlü ve yazılı iletişim kurar ve sunum yapar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^