Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Global Pazarlama
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Program Profili
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pazarlama Yönetimi ile ilgili alanlar (Marka Yönetimi, Ürün Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları gibi)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Mezuniyet Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ercan GEGEZ Adres: Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bahçelievler Yerleşkesi Bahçelievler / İSTANBUL Telefon: 0212 - 507 99 25 dahili: 1301
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Program Çıktıları ^
1 Markanın önemi, marka değerinin ölçülmesi gibi kavramlar
2 Uluslar arası pazarlama kavramı ve uluslar arası pazaralara giriş stratejileri
3 Güncel pazarlama kavramları ve küresel pazarlama kavramlarına genel bir bakış
4 Pazarlama kavramlarının yaratılması süreci ve pazarlama kavramlarının uygulanması
5 Pazar analizlerinin yapılması, ve küresel Pazar analizinin yapılması
6 stratejik pazarlamanın stratejik yönetimdeki rolü
7 Toplam kalite yönetiminin küresel işletmelerde uygulanması
8 elektronik pazarlama ve küresel pazarlamadaki önemi
9 Farklı ülkelerde bulunan Pazar fırsatlarının değerlendirilmesi
10 Uluslar arası pazarlara girme stratejileri ve yönetim süreçleri
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ-S1..5-YYL Seçimlik Ders 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7000 Seminer Zorunlu 0 2 6
2 PAZ-S6..9-TYL Seçimlik Ders - 6..9 Seçmeli 12 0 24
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > PAZ-S1..5-YYL Seçimlik Ders 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7101 Global Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 6
2 PAZ7102 Pazarlama Araştırmalarında Veri Analizi Zorunlu 3 0 6
3 PAZ7103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
4 PAZ7104 Küresel Pazarlama İletişimi Zorunlu 3 0 6
5 PAZ7105 Küreselleşme Ve Pazarlama Zorunlu 3 0 6
6 PAZ7106 Global Perakendecilik Yönetimi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
7 PAZ7107 Global Pazarlarda Ürün Yönetimi Zorunlu 3 0 6
8 PAZ7108 Global Pazarlama Stratejileri Zorunlu 3 0 6
9 PAZ7109 Kültürler Arası Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 6
10 PAZ7110 Global Pazarlarda Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 6
11 PAZ7111 Global Pazarlara Giriş Stratejileri Zorunlu 3 0 6
12 PAZ7112 Tedarik Zinciri Süreçlerinde Global Yaklaşım Zorunlu 3 0 6
13 PAZ7113 Global Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 6
14 PAZ7114 Global Pazarlarda Rekabet Analizi Zorunlu 3 0 6
15 PAZ7115 Global Pazarlar ve Yeni Medya Zorunlu 3 0 6
16 PAZ7116 Global Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 6
17 PAZ7117 Global Pazarlarda Fiyatlandırma Politikaları Zorunlu 3 0 6
18 PAZ7118 Global Pazarlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 6
19 PAZ7119 Global Pazarlarda Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
20 PAZ7120 Global Pazarlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 6
21 PAZ7121 Global Pazarlarda E-Ticaret Zorunlu 3 0 6
22 PAZ7122 Global Pazarlamada Bilişim Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 6
23 PAZ7124 Bilimsel ve Akademik Yazım Çalışmaları Zorunlu 3 0 6
24 PAZ7126 Uluslararası Pazarlarda Dış Satım Zorunlu 3 0 6
25 PAZ7127 Yeni Ürün Geliştirme Zorunlu 3 0 6
26 PAZ7129 Küresel Pazarlara İlişkin Düzenlemeler Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > PAZ-S6..9-TYL Seçimlik Ders - 6..9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7101 Global Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 6
2 PAZ7102 Pazarlama Araştırmalarında Veri Analizi Zorunlu 3 0 6
3 PAZ7103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
4 PAZ7104 Küresel Pazarlama İletişimi Zorunlu 3 0 6
5 PAZ7105 Küreselleşme Ve Pazarlama Zorunlu 3 0 6
6 PAZ7106 Global Perakendecilik Yönetimi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 6
7 PAZ7107 Global Pazarlarda Ürün Yönetimi Zorunlu 3 0 6
8 PAZ7108 Global Pazarlama Stratejileri Zorunlu 3 0 6
9 PAZ7109 Kültürler Arası Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 6
10 PAZ7110 Global Pazarlarda Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 6
11 PAZ7111 Global Pazarlara Giriş Stratejileri Zorunlu 3 0 6
12 PAZ7112 Tedarik Zinciri Süreçlerinde Global Yaklaşım Zorunlu 3 0 6
13 PAZ7113 Global Pazarlama İlkeleri Zorunlu 3 0 6
14 PAZ7114 Global Pazarlarda Rekabet Analizi Zorunlu 3 0 6
15 PAZ7115 Global Pazarlar ve Yeni Medya Zorunlu 3 0 6
16 PAZ7116 Global Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 6
17 PAZ7117 Global Pazarlarda Fiyatlandırma Politikaları Zorunlu 3 0 6
18 PAZ7118 Global Pazarlarda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 6
19 PAZ7119 Global Pazarlarda Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 6
20 PAZ7120 Global Pazarlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 6
21 PAZ7121 Global Pazarlarda E-Ticaret Zorunlu 3 0 6
22 PAZ7122 Global Pazarlamada Bilişim Sistemleri Yönetimi Zorunlu 3 0 6
23 PAZ7124 Bilimsel ve Akademik Yazım Çalışmaları Zorunlu 3 0 6
24 PAZ7126 Uluslararası Pazarlarda Dış Satım Zorunlu 3 0 6
25 PAZ7127 Yeni Ürün Geliştirme Zorunlu 3 0 6
26 PAZ7129 Küresel Pazarlara İlişkin Düzenlemeler Zorunlu 3 0 6

^