Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Global Pazarlama
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2005 - 2006 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Program Profili
Öğrencilerimiz iki yarıyılda toplam 10 dersten başarılı olup, bir adet proje hazırlayarak bu programdan mezun olurlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pazarlama Yönetimi ile ilgili alanlar (Marka Yönetimi, Ürün Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları gibi)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerimiz iki yarıyılda verilen dersleri başarıyla tamamlayıp, hazırladıkları projeyi teslim ederek mezuniyet derecesi alırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Ercan GEGEZ Adres: Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Bahçelievler Yerleşkesi Bahçelievler / İSTANBUL Telefon: 0212 - 507 99 25 dahili: 1301
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Program Çıktıları ^
1 Firma değerinin mali tablolarla yorumlanmasının öğretilmesi
2 Pazarlama araştırma süreçlerinin tüm boyutlarıyla analiz edilmesi
3 Global pazarlardaki işletme politikalarının yorumlanmasının öğretilmesi
4 Global pazarlarda lojistiğin firmalar açısından öneminin vurgulanması
5 Kültürlerarası farklılıkların ortaya konularak pazarlama stratejilerinin oluşturulması
6 Global pazarlarda farklılaşarak bir marka olabilme sürecinin analiz edilmesi
7 Bütünleşik pazarlama iletişiminin global pazarlarda stratejik olarak değerlendirilmesinin öğretilmesi
8 Temel pazarlamadaki pazarlama karması unsurlarının global pazarlara uygulanmasının sağlanması
9 Uluslararası pazarlarda çeşitli dış ticaret stratejilerinin uygulanarak rekabet avantajı yaratabilmenin analizi
10 Global pazarlarda elektronik ticaretin uygulanabilirliğinin öğretilmesi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^