Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Program Profili
Detaylı Bilgi İçin http://sbe.marmara.edu.tr
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pazarlama Yönetimi İle İlgili Alanlar (Ürün Yönetimi, Marka Yönetimi, Pazarlama İletişimi v.b.)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Detaylı Bilgi İçin Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi http://sbe.marmara.edu.tr/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf
Mezuniyet Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Aypar USLU Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1414 e-posta: auslu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Program Çıktıları ^
1 İşletmenin makro ve mikro pazarlama çevresi sorunlarını tanımlayıp çözümleyebilmek
2 Pazarlama yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilmek
3 Üretim yönetimi temel kavramlarını tanımlayabilmek
4 Güncel pazarlama sorunlarının çözümünde pazarlama teorisi ve teorik yaklaşımların rolünü belirleyebilmek
5 Pazarlama teorilerinin farklı kültürel yapılarda nasıl uygulandığını belirleyebilmek
6 Klasik ve güncel pazarlama teorileri arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlayarak değerlendirmek
7 Klasik ve güncel üretim teorileri arasındaki farklılık ve ilişkileri tanımlayarak değerlendirmek
8 Pazarlama yönetiminde bilgi sistemlerinden faydalanarak pazarlama bilgisi toplamak ve analiz edebilmek
9 Tedarik zinciri ve lojistik faaliyetlerinin yönetimi ve entegrasyonu becerisi
10 Rekabet ortamında pazarlama fırsat ve tehditleri belirlemek ve bunlara uygun stratejiler geliştirebilmek
11 Mikro ve makro pazarlama çevresi üyeleriyle iletişim, koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlayabilmek
12 İşletme sorunlarını sayısal karar verme tekniklerini kullanarak belirlemek ve çözüm sunmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 PAZ-S1..5-YL Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ-S6..11-YL Seçimlik Ders - 6..11 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^