Yüksek Lisans Programları
İşletme - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Program Profili
Detaylı Bilgi İçin http://sbe.marmara.edu.tr
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Pazarlama Yönetimi İle İlgili Alanlar (Ürün Yönetimi, Marka Yönetimi, Pazarlama İletişimi v.b.)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Detaylı Bilgi İçin Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi http://sbe.marmara.edu.tr/mu_yonerge_basari_degerlendirme_v43.pdf
Mezuniyet Koşulları
Detaylı Bilgi İçin Enstitü Rehberi: http://sbe.marmara.edu.tr/rehber.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Aypar USLU Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1414 e-posta: auslu@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Bölüm olanakları hakkında detaylı bilgilere sbe.marmara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Program Çıktıları ^
1 Tüketici istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme ve bunlara uygun ürün/hizmet tasarlayabilmek
2 Stratejik pazarlama planı oluşturup uygulayabilmek
3 Global pazarlama karması ve stratejilerini oluşturup, yönetebilmek
4 Temel pazarlama kavram ve teorilerini kullanarak strateji, plan ve taktikler oluşturmak ve uygulamak
5 Teknolojik gelişmeler ve yenilikler kapsamında üretim planlama, stok planlama yapabilmek
6 Yalın üretim prensipleriyle üretim ve işletme süreçlerini analiz etmek ve değer çıktısını maksimize edebilmek
7 Müşteri odaklılık felsefesiyle tasarlanan ürünleri yönetebilmek
8 İletişim beceri ve teknikleriyle etkin bir müzakere sürecini tasarlamak ve yönetebilmek
9 Müşteri ve rakip analizi yapabilmek
10 Pazarlama çevresinde gelişen fırsat ve tehditlere girişimcilik bakış açısıyla yaklaşabilmek
11 Ulusal ve uluslar arası pazarlama çevresindeki yeni iş alanlarını analiz etmek ve bunlara yönelik girişimci stratejiler geliştirebilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^