Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Bu program 2010 - 2011 eğitim ve öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak faaliyete geçmiştir. Programın temel amaçları, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman personel açığının kapatılmasına katkı sağlamak ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili araştırmaları bilimsel metotları uygulayarak gerçekleştirecek uzmanları yetiştirmektir. Ek olarak işletmelerde ve devlet kurumlarında çalışan ve STK'larla işbirliği içinde olan kişilerin eğitilmesi de amaçlanmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü kabul ve kayıt koşulları geçerlidir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyal bilimler enstitüsünün Türkçe işletme yüksek lisans kabul ve koşulları bu program içinde geçerli olacaktır.
Program Profili
Sivil toplum örgütlerini sorunlarını araştırmak ve bu kurumların ihtiyaç duyabileceği orta kademe yöneticilerini yetiştirmek üzere dizayn edilmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sivil toplum kuruluşlarında uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışabilecekleri gibi, devlet kurumları ve işletmelerin ilgili birimlerinde çalışma imkanları bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize + Final sınavları sonucunda öğrencinin yıl sonu notu hesaplanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Ders programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayan, genel akademik not ortalaması 2.50/4.00 olan ve tez çalışmasını başarıyla tamamladığı ilgili kurullar tarafından onaylanan öğrenciler mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. İbrahim ANIL Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Ressam Namık İsmail Sok. No.1 Bahçelievler - İstanbul
Bölüm Olanakları
Sivil toplum kitaplığı alanla ilgili 100'ün üzerinde kaynak kitap içermektedir ve öğrencilerin kullanımına açıktır.
Program Çıktıları ^
1 Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramlarının tarihsel süreç içindeki gelişimini anlar ve açıklayabilir
2 Bilimsel bir problemi kuramsal olarak ifade edebilir
3 Kuramsal olarak ifade edilen bir bilimsel problemi uygun yöntemler aracılığıyla sınayabilir
4 Bir toplumsal proje fikri geliştirerek bu projeyi uygulamaya geçirebilir
5 Bir sivil toplum kuruluşunun kuruluş aşamasında gerekli olan hukuk bilgisine sahip olur
6 Bir sivil toplum kuruluşunun yönetilmesi esnasında ihtiyaç duyulabilecek yasal mevzuat bilgisine temel düzeyde sahip olur
7 Bir toplumsal projenin performans değerlemesini yapabilir
8 Genel olarak bir organizasyonun yönetilmesinde ihtiyaç duyulan yönetsel bilgiye sahip olur
9 Bir organizasyonun temel mali göstergelerini analiz edebilir
10 Toplumsal projelerin yönetilmesi esnasında ihtiyaç duyulan kaynakların temin edilmesinde izlenebilecek alternatif yöntemler konusunda bilgi sahibi olur
11 Gönüllülerin yönetilmesi ve motivasyonu konusunda bilgi sahibi olur
12 Çeşitli yönetsel teknikleri kullanarak bir organizasyonun teknik performansını ölçebilir
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^