Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Pazarlama Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ-S1..6-YL Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7980 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 PAZ-S7..11-YL Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > PAZ-S1..6-YL Seçimlik Ders - 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7901 Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
2 PAZ7902 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
3 PAZ7903 Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 PAZ7904 Girişimcilik Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
5 PAZ7905 Pazarlamada Yeni Trendler Zorunlu 3 0 5
6 PAZ7906 Dijital Pazarlama Zorunlu 3 0 5
7 PAZ7907 Perakende Yönetimi Zorunlu 3 0 5
8 PAZ7908 Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 5
9 PAZ7909 Pazarlamada Yenilik Yönetimi ve Tasarım Zorunlu 3 0 5
10 PAZ7910 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
11 PAZ7911 Pazarlama Araştırması Yönetimi Zorunlu 3 0 5
12 PAZ7912 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Zorunlu 3 0 5
13 PAZ7913 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 5
14 PAZ7914 Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 5
15 PAZ7915 Mağaza Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 PAZ7916 Küresel Pazarlama Stratejileri Zorunlu 3 0 5
17 PAZ7917 Makro Pazarlama Zorunlu 3 0 5
18 PAZ7918 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 5
19 PAZ7919 Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
20 PAZ7920 Müzakere Yönetimi Zorunlu 3 0 5
21 PAZ7921 Elektronik Pazarlama Zorunlu 3 0 5
22 PAZ7922 Sosyal Medya Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
23 PAZ7923 Stratejik Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
24 PAZ7924 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
25 PAZ7925 Bütünleşik Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
26 PAZ7926 Pazarlama Planlaması Zorunlu 3 0 5
27 PAZ7927 Reklam Kampanyası Yönetimi Zorunlu 3 0 5
28 PAZ7928 Sürdürülebilir Pazarlama Zorunlu 3 0 5
29 PAZ7929 Sosyal Pazarlama Zorunlu 3 0 5
30 PAZ7930 Rol Oynama Teknikleri Zorunlu 3 0 5
31 PAZ7932 Değer Temelli Pazarlama Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > PAZ-S7..11-YL Seçimlik Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PAZ7901 Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
2 PAZ7902 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
3 PAZ7903 Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 5
4 PAZ7904 Girişimcilik Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
5 PAZ7905 Pazarlamada Yeni Trendler Zorunlu 3 0 5
6 PAZ7906 Dijital Pazarlama Zorunlu 3 0 5
7 PAZ7907 Perakende Yönetimi Zorunlu 3 0 5
8 PAZ7908 Marka Yönetimi Zorunlu 3 0 5
9 PAZ7909 Pazarlamada Yenilik Yönetimi ve Tasarım Zorunlu 3 0 5
10 PAZ7910 Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
11 PAZ7911 Pazarlama Araştırması Yönetimi Zorunlu 3 0 5
12 PAZ7912 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Zorunlu 3 0 5
13 PAZ7913 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 5
14 PAZ7914 Satış Yönetimi Zorunlu 3 0 5
15 PAZ7915 Mağaza Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 PAZ7916 Küresel Pazarlama Stratejileri Zorunlu 3 0 5
17 PAZ7917 Makro Pazarlama Zorunlu 3 0 5
18 PAZ7918 Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 5
19 PAZ7919 Hizmet Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
20 PAZ7920 Müzakere Yönetimi Zorunlu 3 0 5
21 PAZ7921 Elektronik Pazarlama Zorunlu 3 0 5
22 PAZ7922 Sosyal Medya Pazarlaması Zorunlu 3 0 5
23 PAZ7923 Stratejik Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
24 PAZ7924 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 3 0 5
25 PAZ7925 Bütünleşik Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 5
26 PAZ7926 Pazarlama Planlaması Zorunlu 3 0 5
27 PAZ7927 Reklam Kampanyası Yönetimi Zorunlu 3 0 5
28 PAZ7928 Sürdürülebilir Pazarlama Zorunlu 3 0 5
29 PAZ7929 Sosyal Pazarlama Zorunlu 3 0 5
30 PAZ7930 Rol Oynama Teknikleri Zorunlu 3 0 5
31 PAZ7932 Değer Temelli Pazarlama Zorunlu 3 0 5

^