Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2002 yılında Kalite Yönetimi adıyla açılan program, bu alanda Türkiye’de ilk olarak yenilikçi bir yaklaşımla 2014 yılında “Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi” adını almıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, ALES sınavı puanı ve bilim dalı tarafından yapılan sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Programı, örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi alanında yüksek lisans diploması verilir. Tezli Programımıza başvuru yapabilmek için ALES sınavından en az 60 puanı alma şartı bulunmaktadır.
Program Profili
Hem kalite hem de sürdürülebilirlik profesyonellerini yetiştirmeye yönelik bu program bir yandan sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmayı sağlarken diğer yandan da sürdürülebilir kalite yöneticisi ve uzmanı olma yetkinliği kazandırmaktadır. Programı tamamlayanlar sürdürülebilirlik profesyoneli, sosyal uygunluk denetçisi, sosyal sorumluluk uzmanı/yöneticisi gibi geleceğin gözde meslekleri olmaya aday alanlarda görev alabilirler. Ayrıca kalite alanında uzmanlaşmayı seçen mezunlarımız ise, işletmelerinde uluslararası kalite yönetimi sistemlerinin kurulması, devamlılığının sağlanması, iyileştirilmesi faaliyetlerinde etkin rol üstlenebilir, kalite yönetimi felsefesini benimseyen yönetici adayları haline gelebilirler. İşletmelerde kalite yöneticisi/ direktörü, kalite iyileştirme/sistem sorumlusu, kalite mühendisi, kalite uzmanı gibi görevler üstlenebilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerde sürdürülebilirlik ile ilgili üst düzey yönetici konumunda olup, sosyal uygunluk denetçisi, sosyal sorumluluk uzmanı/yöneticisi gibi yetkinlikleri kazandırmaya yönelik eğitim vermekteyiz.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Refika BAKOĞLU Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1413 e-posta: sky@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Sürüdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi alanında düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile özel sektörden fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Program öğrencilerinin, Erasmus Öğrenim Hareketliliğinden yararlanabilmeleri mümkündür.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UKY700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 UKY-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 20
3 UKY-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2 Seçmeli 6 0 8
Toplam 18 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UKY-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 20
2 UKY-Z3,4 Zorunlu Ders - 3-4 Seçmeli 6 0 10
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > UKY-S1..4 Seçimlik Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IK721 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 5
2 IST701 İstatistik Zorunlu 3 0 5
3 UKY739 Kalite ve İstatistik Zorunlu 3 0 5
4 UKY741 Kalite Yönetimi ve Felsefesi Zorunlu 3 0 5
5 UKY743 Kalite ve İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 5
6 UKY745 Hizmet İşletmelerinde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 UKY747 Liderlik ve Takım Çalışması Zorunlu 3 0 5
8 UKY749 Bütünleştirilmiş Kalite Sistemleri Zorunlu 3 0 5
9 UKY753 Stratejik Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
10 UKY755 Kalite Yönetim Sistemleri ve Denetimi Zorunlu 3 0 5
1 . Dönem > UKY-Z1,2 Zorunlu Ders - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UKY701 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
2 UKY709 Kurumsal Sürdürülebilir Büyüme Yönetimi Zorunlu 3 0 4
2 . Dönem > UKY-S5..8 Seçimlik Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UKY734 Kalite Tetkikleri Zorunlu 3 0 5
2 UKY736 Altı Sigma ve İleri Kalite Sistemleri Zorunlu 3 0 5
3 UKY738 Verimlilik ve Yeniden Yapılandırma Zorunlu 3 0 5
4 UKY740 İnovasyon Zorunlu 3 0 5
5 UKY742 Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri Zorunlu 3 0 5
6 UKY744 Yönetim Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 5
7 UKY746 Altı Sigma Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
8 UKY748 Sosyal Sorumluluk ve İtibar Yönetimi Zorunlu 3 0 5
9 UKY750 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > UKY-Z3,4 Zorunlu Ders - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 UKY704 İstatistiksel Proses Kontrol Zorunlu 3 0 5
2 UKY710 Uygulamalı Bilimsel Araştırma Zorunlu 3 0 5

^