Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2002 yılında Kalite Yönetimi adıyla açılan program, bu alanda Türkiye’de ilk olarak yenilikçi bir yaklaşımla 2014 yılında “Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi” adını almıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Programına, Lisans diplomasında yer alan mezuniyet derecesi, bilim dalı tarafından yapılan yazılı sınav ve mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi ile öğrenci kabul edilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans programlarımızda ALES şartı aranmamaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Programı, örgün (formal) öğrenmeyi tanımaktadır. Bu anlamda programın bir önceki öğrenme aşaması lisans mezuniyetidir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda yer alan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda proje hazırlayabilen öğrencilere Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi alanında Tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Program, özellikle çalışma hayatında yer alan, Kalite Yönetimi ve Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak isteyen adaylara, teorik bilginin yanı sıra alışılagelmiş yaklaşımların ötesinde uygulamaya yönelik eğitimler, konuk uzman ve yöneticiler vasıtasıyla bilimsel düşünebilme, uygulayabilme yetisi kazandırmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletmelerde sürdürülebilirlik ile ilgili üst düzey yönetici konumunda olup, sosyal uygunluk denetçisi, sosyal sorumluluk uzmanı/yöneticisi gibi yetkinlikleri kazandırmaya yönelik eğitim vermekteyiz.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar dönem içinde bir vize sınavı, dönem sonunda bir final sınavı, olmak üzere iki adettir. Vize sınavının başarı notu üzerindeki ağırlığı %40, final sınavının ağırlığı ise %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler derslere en az %70 oranında devam etme, yapılan sınavlar sonucunda başarılı olma ve tez hazırlama ve sunumunda başarılı bulunmaları durumunda mezun olmaya hak kazanırlar.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Refika BAKOĞLU Adres: Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL Tel: 0212 507 99 25 - 1413 e-posta: sky@marmara.edu.tr
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^