Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce) - Örgütsel Davranış (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1988 yılında yüksek lisans programımız, 1991 yılında doktora programımız yök tarafından tanınıp, yürürlüğe girmiştir
Kazanılan Derece
Örgütsel davranış master derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü program kayıt koşulları geçerlidir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yok tarafından akreditesi olan bir universiteden gecerli lisans derecesi
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Organizational Behavior master program mezunlarımız, çoğunlukla özel sektör firmalarında insan kaynakları bölümlerinde ve kurumsal danışmanlık firmalarında eğitmen ve danışmanlık pozisyonlarında işe başlamaktadırlar
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her bir bölüm dersi için bir vize, bir final yapılmaktadır, uygulamalı derslerde vize ve dersin içeriğine göre final sınavı yerine bitirme projesi verilebilir
Mezuniyet Koşulları
Tüm program derslerini başarı ile geçip, master tezini tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimiz, master programı sürecinde, Erasmus Mundus öğrenci değişim programı ile en az bir dönem Avrupa'da, program dahilinde anlaşmalı üniversitelerden ders arabilirler.
Program Çıktıları ^
1 Örgütsel Davranış alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek donanımda öğrenciler yetiştirmek
2 Temel örgütsel davranış konularını kavrayabilmek ve ilgili alandaki sorunları çözümleyebilmek
3 Kurumlarda insan davranışı ve kişiler arası ilişkilerin önemini vurgulamak
4 Güncel örgütsel davranış konuları bilgi beceri ve yetkinliğe sahip olmak
5 Teorik bilgilerini kurumlarda uygulamaya geçirebilme yetkinliğine sahip olmak
6 Örgütsel davranış çerçevesinden kurumlarda olayları analiz etmek, çözüm bulmak ve uygulamaya geçirebilmek
7 Güncel örgütsel davranış konuları ile ilgili yeni araştırma modelleri oluşturmak
8 Lisansüstü öğrencilerine kantitatif araştırma becerisi kazandırmak
9 Öğrencilere, bir araştırma sürecinde toplanan verileri değerlendirecek parametrik ve non-parametrik istatistik bilgi ve beceri kazandırmak
10 Öğrencilere, araştırma sonucu elde ettikleri verileri kuramsal çerçeveden sentezleme ve yorumlama becerisi kazandırmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OB700 Seminar Zorunlu 0 2 3
2 OB701 Contemporary Management Zorunlu 3 0 5
3 OB703 Ethics in Worklife Zorunlu 3 0 5
4 OB705 Industrial Psychology Zorunlu 3 0 6
5 OB707 Organizational Behavior Zorunlu 3 0 6
6 OB-E1-YL Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OB702 Advanced Statistics Zorunlu 3 0 6
2 OB704 Applied Organizational Behavior Zorunlu 3 0 6
3 OB706 Organization Theory Zorunlu 3 0 6
4 OB708 Personnel Assessment: Selection and Appraisal Zorunlu 3 0 6
5 OB-E2-YL Elective - 2 Seçmeli 3 0 6
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > OB-E1-YL Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OB709 Art of Managing People Zorunlu 3 0 5
2 OB711 Selected Topics in Organizational Behavior Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > OB-E2-YL Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 OB710 Creative Thinking Zorunlu 3 0 6
2 OB712 Organizational Development and Change Zorunlu 3 0 6

^