Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce) - Sayısal Yöntemler (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı İngilizce Sayısal Yöntemler Tezli Yüksek Lisans Programı, 2003 yılında öğretime başlamış ve Sayısal Yöntemler alanında Türkiye’nin önde gelen yüksek lisans programlarından biridir.
Kazanılan Derece
Bu programın mezunları Sayısal Yöntemler alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu yüksek lisans programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların; - Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olması - Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) Eşit Ağırlık alanında en az 60 puan almış olması - Bilimsel mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne öğrenci kabulünde ALES puanı, transkript ve mülakat (sözlü) puanının ağırlıklı ortalaması esas alınır (ALES puanının %50’si, mülakat puanının %30’u ve resmi transkriptin %20’si). Mülakat bilgileri (programın kotası, mülakatın yapılacağı tarih ve yer) ile ilgili duyurular belirli zamanlarda önceden yapılır. Değişim öğrencilerinin kabulü Marmara Üniversitesi ve partner üniversite arasında yapılan ikili anlaşmalara göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
4 yıllık lisans derecesine sahip olmak
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu yüksek lisans programı formal bir programdır. Öğrencilerin lisans düzeyinde almış oldukları dersler, Yüksek Lisans programında sunulan derslerde muafiyete konu edilmez.
Program Profili
İşletme, Mühendislik ve Matematik Lisans Derecelerine sahip öğrenciler tercih sebebidir. Öğrencilerin Sayısal Yöntemler terimlerine İngilizce hakim olmaları ve İngilizce verilen dersleri rahatlıkla takip edebilecek düzeyde olmaları gerekmektedir.Tezli İngilizce Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programının hedef kitlesi çalışan kesimden ziyade akademik kariyeri düşünen veya bir diğer grup olarak çalışma hayatına daha sonra, daha güçlü olarak katılmayı düşünen kesimleri hedeflendiğinden programın dersleri hafta içi mesai saatleri içinde 9:00 - 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programın mezunları işletmelerin birçok alanındaki gelişmeleri değerlendirmek için teorik altyapı ve sayısal becerilere sahiptirler. Bununla birlikte, bu bilgi ve becerilerini profesyonel ve akademik kariyer gelişimleri için kullanmaktadırlar. Aşağıdaki alanlarda mezunlarımız istihdam edilmektedir: 1. Pazar Araştırmaları 2. Lojistik 3. İnsan Kaynakları (iş etüdleri, performans ölçümleri, vb...) 4. Planlama 5. İstatistik Kurumları 6. Veri Analisti
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız işletme, iktisat, ekonometri, istatistik, yöneylem araştırması, sayısal ve karar bilimleri alanında tüm doktora programlarına geçebilecek koşulları yerine getirmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programın ölçme ve değerlendirmesi sırasıyla %40 ve %60 oranlarında etkili olan yarıyıl içi ve final değerlendirme araçlarından oluşmaktadır. Her ders için bir ara sınav notu verilir. Sınavlar yazılı biçimde enstitünün ilan ettiği akademik takvim içinde yapılır. Sınav belgeleri enstitü tarafından 5 yıl süreyle saklanmaktadır. Alınan her ders için öğrenciye aşağıdaki harf notlarından bir tanesi dönem sonu ders notu olarak verilir. Sırasıyla, dönem sonu notların 100 üzerinden karşılıkları, harf notları ve katsayıları aşağıdaki gibidir: 90-l00 AA 4.0, 85-89 BA 3.5, 80-84 BB 3.0, 75-79 CB 2.5, 65-74 CC 2.0, 55-64 DC 1.5, 50-54 DD 1.0, 45-49 FD 0.5 ve 44 ile aşağısı FF 0
Mezuniyet Koşulları
Bu tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrenciler; • En az 10 dersten oluşan, en az 30 yerel krediyi, bir seminer dersini ve tezi tamamlamakla yükümlüdürler (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir). • Programda öngörülen tüm dersleri en az CC (2.00)’nin yanısıra 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel not ortalamasını (GANO) başarmakla yükümlüdürler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Rauf Nurettin NİŞEL Program Danışmanı E-posta: rnisel@marmara.edu.tr Doç. Dr. Sinem ERGUN Erasmus (Yüksek Lisans) Koordinatörü E-posta: sergun@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Anadoluhisari 34820 Beykoz İstanbul – TÜRKİYE Telefon: +90 216 308 22 26
Bölüm Olanakları
Bu programın öğretim kadrosu; biri profesör, üçü doçent, ikisi yardımcı doçent, ikisi doktor, biri araştırma görevlisi olmak üzere dokuz öğretim üye ve yardımcısından oluşmaktadır. Dersler, çoğunlukla Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı'nın kullandığı bir laboratuarda verilmektedir. Öğrenciler; ayrıca, kendilerini hem dersler hem de tez hazırlık sırasında geliştirecek on-line veritabanlarına erişime ve diğer kütüphane hizmetlerinden yararlanmaya olanak tanıyan üniversite kütüphanesini kullanabilirler. Bu program, Erasmus ve diğer değişim programlarının bir parçasıdır.
Program Çıktıları ^
1 Uluslararası standartta yayın yapmak
2 Araştırma yapmak
3 Bilimsel gelişmeleri takip etmek
4 Yeni bilgiler üretebilmek
5 Etkin karar almak
6 Problem çözmek
7 Planlama yapabilmek
8 Araştırma modeli tasarlamak
9 Araştırma modelini test etmek
10 Karmaşık verileri analiz edebilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 QTDS-E1..5 Elective - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 QTDS700 Seminar Zorunlu 0 2 5
2 QTDS-E6..10 Elective - 6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^