Yüksek Lisans Programları
İşletme (İngilizce) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce) - Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanunla Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Üretim Yönetimi ve pazarlama (İngilizce) Yüksek Lisans programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Tezsiz Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans giriş sınavı için başvuran adayların lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Lisansüstü programlara başvuran adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı; ALES’den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans için en az 60 standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanları gösteren belgeyi ibraz etmeleri şarttır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu yüksek lisans programı formal bir programdır. Öğrencilerin lisans düzeyinde almış oldukları dersler, Yüksek Lisans programında sunulan derslerde muafiyete konu edilmez.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu program toplam otuz kredili on adet ders ve bir dönem projesinden oluşur. Dönem projesinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir. Programda öngörülen tüm dersleri en az CC (2.00)’nin yanısıra 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel not ortalamasını (GANO) başarmakla yükümlüdürler.
Program Profili
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Programı, Türkiye'de ve yurtdışında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden ve Erasmus öğrenci değişimi programı kapsamında dahil olan öğrencilerden oluşur. Program kapsamında hazırlanan ödev ve projeler, öğrencilerin hem akademik hayatta ilerlemelerine hem de özel sektörde kazanımlar elde edecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) yüksek lisans mezunları, hem akademik alanda hem kamu ve özel sektörde iş bulabilmektedir. Mezunların çalışabileceği başlıca alanlar; ürün ve marka yöneticiliği, pazarlama araştırmaları uzmanı, pazarlama denetimi, pazarlama stratejileri danışmanlığı, vb.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (İng) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programın ölçme ve değerlendirmesi sırasıyla %40 ve %60 oranlarında etkili olan yarıyıl içi ve final değerlendirme araçlarından oluşmaktadır. Her ders için bir ara sınav notu verilir. Sınavlar yazılı biçimde enstitünün ilan ettiği akademik takvim içinde yapılır. Alınan her ders için öğrenciye harf notlarından bir tanesi dönem sonu ders notu olarak verilir. Sırasıyla, dönem sonu notların 100 üzerinden karşılıkları, harf notları ve katsayıları şu şekildedir: 90-100 AA 4.0; 85-89 BA 3.5; 80-84 BB 3.0; 75-79 CB 2.5; 65-74 CC 2.0; 55-64 DC 1.5; 50-54 DD 1.0; 45-49 FD 0.5 ve 44 ile aşağısı FF 0.
Mezuniyet Koşulları
Bu program toplam otuz kredili on adet ders ve bir dönem projesinden oluşur. Dönem projesinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir. Programda öngörülen tüm dersleri en az CC (2.00)’nin yanısıra 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel not ortalamasını (GANO) başarmakla yükümlüdürler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. F. Zeynep Bilgin Anabilim Dalı Başkanı (e-mail: zbilgin@marmara.edu.tr) - Doç. Dr. Sinem ERGUN Erasmus (Yüksek Lisans) Koordinatörü (e-mail: sergun@marmara.edu.tr) - Adres: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Anadoluhisari 34820 Beykoz İstanbul – M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ressam Namık İsmail Sk. No.1 34180 Bahçelievler, İstanbul TÜRKİYE Telefon: (0212) 506 47 24 - 506 47 12 - 506 47 13
Bölüm Olanakları
Dersler, bir laboratuar ve İngilizce İşletme, İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve İngilizce İktisat bölümlerinin ortaklaşa kullandıkları dersliklerde verilmektedir. Öğrenciler; ayrıca, kendilerini hem dersler hem de tez hazırlık sırasında geliştirecek on-line veritabanlarına erişime ve diğer kütüphane hizmetlerinden yararlanmaya olanak tanıyan üniversite kütüphanesini kullanabilirler. Bu program, Erasmus ve diğer değişim programlarının bir parçasıdır.
Program Çıktıları ^
1 Pazarlamaya yönetsel bir bakış açısı yakalayabilmek
2 Yeni pazarlama eğilimlerinin uygulamasını yapabilmek
3 Pazar odaklı misyon ve vizyon geliştirebilmek
4 Kurum kimliğini analiz edebilmek yeteğini geliştirmek
5 İç müşteriyi tanımak
6 Pazarlama araçlarını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturabilmek
7 Pazarlama araştırma metodları bilgisi ile araştırma tasarlamak ve yürütebilmek
8 Bir firmanın iş portföyünü analiz edebilmek
9 Sektör analizi yapabilmek
10 Pazarı ve rekabeti tanımak ve büyüme stratejileri geliştirmek
11 Kurumun FTGZ analizi yapabilmek
12 İngilizce dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği geliştirmek
13 Analitik düşünme yeteğini geliştirmek
14 Pazarlama planı oluşturabilmek
15 Takım çalışması yapabilmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^