Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce) - Yönetim ve Organizasyon (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1991
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
İleri düzeyde İngilizce lisan bilgisi (okuma-yazma-anlama)aranmaktadır. Yazılı bilimsel sınav ve Mülakat yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yönetim ve Organizasyon alanında genel bilgilere sahip olunması gerekli görülmektedir.
Program Profili
İşletme Yönetimi ve diğer disiplinlerden (mühendislik) mezun olanlar başvurabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletme mezunları yanında diğer disiplinlerden de (özellikle mühendisler) gelen öğrencilerin kamu ve özel sektörde her düzeyde çalışabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yönetim ve Organizasyon Doktorası
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yazılı ve Sözlü sınav yapılmaktadır. Bunu yanında öğrencilerin hazırladıkları dönem projeleri ve sunumları da değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerin başarıyla tamamlanmış olması ve tez savunmasında başarılı olunması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anadoluhisarı Kampüsü İngilizce İşletme Bölümü Anadoluhisarı Beykoz İstanbul 0216 3082856 Prof.Dr.F.Gülruh Gürbüz
Bölüm Olanakları
Öğrencilere ders ve tez çalışmalarında akademik destek verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Örgütlerin çevreleri ve çevrelerindeki diğer örgütler ile ilişkilerini inceleyebilme
2 Yönetim teorilerini anlayabilme ve çağdaş yönetim tekniklerini değerlendirebilme
3 Örgütlerin iç ve dış çevrelerini analiz edebilme ve çevresel değişkenleri stratejik boyutlarıyla değerlendirebilme
4 Uluslararası işletme çevresini ve çokuluslu yönetimin fonksiyonlarını anlayabilme
5 Temel yönetim ve organizasyon teorileri ve metodları hakkında bilgi sahibi olma
6 Yönetim ve organizasyon bilimi ve etkileşimde olduğu diğer farklı disiplinler ile ilgili yorum yapabilme ve karar verebilme
7 Yönetim ve organizasyon alanına giren konular üzerine akademik araştırma yapabilme ve tez yazabilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT700 Seminar Zorunlu 0 2 3
2 MGT701 Contemporary Topics in Management Zorunlu 3 0 7
3 MGT703 Human Resources Management Zorunlu 3 0 7
4 MGT705 Theory and Design of Organizations Zorunlu 3 0 8
5 MGT-E1-YL Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT702 Statistical Techniques Zorunlu 3 0 10
2 MGT704 Strategic Management Zorunlu 3 0 10
3 MGT-E2-YL Elective - 2 Seçmeli 3 0 10
Toplam 9 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > MGT-E1-YL Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT707 Topics in Electronic Business Zorunlu 3 0 5
2 MGT709 Total Quality Management I Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > MGT-E2-YL Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MGT706 Financial Management Zorunlu 3 0 10
2 MGT708 Multinational Management Zorunlu 3 0 10
3 MGT710 Total Quality Management II Zorunlu 3 0 10
4 MGT712 Organizational Development and Change Zorunlu 3 0 10

^