Yüksek Lisans Programları
İşletme (İngilizce) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (İngilizce) - Yönetim ve Organizasyon (İngilizce)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Program 2002 yılından itibaren eğitim vermeye devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
İleri düzeyde İngilizce lisan bilgisi (okuma-yazma-anlama)aranmaktadır. Yazılı bilimsel sınav ve Mülakat yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yönetim ve Organizasyon alanında genel bilgilere sahip olunması gerekli görülmektedir.
Program Profili
İşletme Yönetimi ve diğer disiplinlerden (mühendislik) mezun olanlar başvurabilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İşletme mezunlarının yanında diğer disiplinlerden de (özellikle mühendisler) gelen öğrenciler kamu ve özel sektörde her düzeyde çalışabilirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yönetim ve Organizasyon doktorası yapabilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yazılı ve Sözlü sınav yapılmaktadır. Bunu yanında öğrencilerin hazırladıkları dönem projeleri ve sunumları da değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Dersleri başarıyla tamamlamış olmak Proje çalışmasını başarıyla bitirmiş olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anadoluhisarı Kampüsü İngilizce İşletme Bölümü Beykoz İstanbul 02163082856 Prof.Dr.F.Gülruh Gürbüz
Bölüm Olanakları
Öğrencilere derslerinde ve proje çalışmalarında akademik destek verilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrencilerin kalite kavramı, kalite düşüncesinin evrimi ile tanışmasının sağlanması
2 Farklı örgüt teorileri ve yaklaşımları, örgüt tasarımının temel ilkeleri
3 elektronik iş ve elektronik işletme konusunda genel bir fikir sahibi olmak
4 insan kaynakları fonksiyonlarının mikro ve makro düzeyde mukayeseli bir şekilde incelenmesi
5 Pazarlama faaliyetlerinin organizasyonu, satış analizi, pazarlama stratejileri gibi konuların incelenmesi
6 Şebeke ve sanal organizasyonlar, değişim mühendisliği, modern ekonomi yaklaşımları
7 Stratejik yönetim konusunun incelenmesi
8 Değişimi uygulamanın farklı yollarını öğrenmek
9 İstatistiksel yöntemlerin araştırılması
10 finansal yönetim konuların araştırılması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^