Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Almanca) - Muhasebe Finansman (Almanca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 analitik düşünce yeteneğinin geliştirilmesi
2 yeni teknolojilerin ve trendlerin tanıtılması
3 finansal faaliyetler ve hedeflerin analizi
4 finansman çeşitleri
5 finansman araçları ve yatırım hedefleri
6 bilimsel raporların alt kategorilerinin ölçümü
7 güncel maliyetlerin hesaplanması ile mal ve hizmet fiyatlarının belirlenmesi
8 şirketlerin muhsadebe ve finansman ile ilgili farkılılıkları ve uygulamaları
9 Şirket birleşmeleri konsolidasyon, şirket topluluklarının genel mali nitelikleri
10 şirketler topluluğunda kasa ve hazır değerlerin derlemesi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BWL700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 BWL-S1..5 Schwerpunktfach - 1..5 Seçmeli 10 0 25
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BWL-S6..11 Schwerpunktfach - 6..11 Seçmeli 12 0 30
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^