Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Enformatik (Almanca) - İşletme Enformatiği (Almanca)
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkiye Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan uluslararası anlaşma paralelinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Tezli Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Her yıl ilan edilen kontenjan dahilinde, sınavlarda başarı gösteren öğrenciler kabul edilir. Programın dili Almancadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İyi derecede Almanca bilinmesi gerekmektedir.
Program Profili
Enformasyon ve iletişim teknolojileri destekli karar sistemleri alanında üst düzey bilgi birikimi hedeflenmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Başta Alman sermayeli büyük ölçekli işletmeler olmak üzere, enformasyon teknolojileri bölümlerinde ve ERP danışmanlık firmalarında istihdam edilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize, final sınavları ve proje çalışmaları yapılmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Yücel Yılmaz yucelyilmaz@marmara.edu.tr Tel: 0-212-677 74 05 AKTS/DS Koordinatörü: Araş. Gör. Dilara Büyükköz dilara.buyukkoz@marmara.edu.tr Tel: 0-212-507 99 25 Adres: Marmara Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Ressam Namık İsmail Sokak No: 1 Bahçelievler-Istanbul
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 80 bilgisayarlı bir adet bilgisayar laboratuvarı ve kablosuz internet imkanı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, eğitimleri boyunca tüm ders notlarına ve bölüm ile ilgili duyurulara bölüm web sitesi üzerinden erişme imkanına sahiptir. Bölüm öğrencilerinin öğretim üyeleri ile yapacakları araştırmalara tahsis edilmiş özel bir araştırma merkezi mevcuttur.
Program Çıktıları ^
1 Enformasyon teknolojilerini temel işletmecilik ve yönetim becerilerini bir arada kullanabilirler.
2 Ekonomi ve işletme temelli eğitim alan öğrenciler, işletmeye sorunlarını enformasyon ve iletişim teknikleri açısından değerlendirebilip, etkin çözümler üretebilirler.
3 İşletme informatiğine ve işletmelerde IT kullanımına, yazılım,donanım, programlama, algoritmalar, işletim sistemleri, kullanılan yazılımlar, süreç yönetimi gibi temel yeteneklerere sahip olurlar.
4 Uygulama sistemleri, eTicaret, iletişim sistemleri, veri yönetimi, işletme faaliyetlerinin modellenmesi, bilgi yönetimi, işletme zekası konularında uzmanlaşabilirler.
5 Kurumların örgüt yapılarını, iş süreçlerini ve bilişim gereksinmelerini çözümleyebilirler.
6 Bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak kurumların gereksindiği bilişim çözümlerini tasarlayabilirn, gerçekleştirebilir.
7 Bu çözümlerin kullanılmasının, kurumun yapısını, işleyişini ve çevresi ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini irdeleyebilir.
8 İleride işletme enformatiği alanında deneysel ve kuramsal araştırma yapabilirler.
9 Karar almada destek uygulamalarının” oluşumu için gerekli olan matematiksel ve istatistiksel yöntemler ve modeller öğreneceklerdir.
10 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin en etkin bir biçimde küresel rekabet amaçlı, işletme stratejilerinde kullanabileceklerdir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 WI701 İş Zekası ve Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 9
3 WI703 Enformasyon Teknolojileri Yönetimi Zorunlu 3 0 9
4 WI705 Kodlama Teorisi ve BT Güvenliği Zorunlu 3 0 9
Toplam 9 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 WI702 Açık Artırma Teorisi Zorunlu 3 0 7
2 WI704 Dolandırıcılığın Önlenmesi ve Tespiti Zorunlu 3 0 8
3 WI706 Nesne Odaklı Sistem Analizi ve Modelleme Zorunlu 3 0 7
4 WI708 Sistemik Düşünme ve Sistem Dinamiği Zorunlu 3 0 8
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^