Yüksek Lisans Programları
Kamu Yönetimi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - İstanbul Araştırmaları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkiye’nin sosyo-ekonomik açıdan en büyük kenti olan İstanbul’un tarihsel, sosyal, kültürel, mimari, ekonomik, sanatsal, coğrafi, çevresel vb. açılardan bilimsel ve akademik bir yaklaşımla çalışılması, kentin mevcut durumunun ve gelecekte alacağı biçim ve konumun şekillenmesine yönelik olarak, 15.08.2008 yılında kurulmuştur. 2009 - 2010 Eğitim Öğretim yılında, 20 öğrenci Yüksek Lisans Programına alınmıştır.
Kazanılan Derece
İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM’ce merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde, 100 üzerinden en az 60standart puanı almış olduklarını gösteren belge, Yükseköğretim Kurulu’nca ilan edilen eşdeğer puanları (GRE veya GMAT) gösteren belgeyi ibraz etmeleri, Dilekçe, Diploma yurt dışından alınmış ise, bunun Yükseköğretim Kurulu’nca denkliğinin kabul edildiğine dair belge, Program kontenjanı yirmi (20) kişidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Muafiyet yoktur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın toplam kredi miktarı 30 olup; ilk yarıyıl ve ikinci yarıyıl toplam 15’er kredi karşılığı 5’er ders okutulacaktır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı (6) yarıyıldır.
Program Profili
İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı; İstanbul örneğinde çokdisiplinli konuları, akademik çerçevede ele almayı amaçlamıştır. İstanbul Araştırmaları Ders Programı 1. YARIYIL DERSLERİ İstanbul Tarihi İstanbul’un Yönetim Yapısı ve Yönetişim Süreci İstanbul’un Ekonomik Yapısı ve Gelişimi İstanbul ve Kent Planlaması Karşılaştırmalı Metropoliten Yönetimler Bilimsel Araştırma Yöntemleri II. YARIYIL DERSLERİ İstanbul Kültürü ve Estetiği İstanbul ve Çevre Yönetimi İstanbul’un Demografik Yapısı Stratejik Yönetim ve İstanbul’da Stratejik Planlama Metropoliten Finansman Yönetimi Seminer
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program rehberliğinde, İstanbul kenti, kuruluşundan günümüze detaylı bir şekilde çalışılacak ve kentin geleceğinin bir dünya kenti olarak şekillenmesine yönelik kapsamlı bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Aynı zamanda, kent üzerine yapılan bilimsel çalışmaların koordine edilmesi ve yönlendirilmesi olanaklı olacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İstanbul Araştırmaları Programı Yüksek Lisans'ı biteren öğrenciler Doktora programına başvurabilirler. İstanbul Araştırmaları Doktora programı açılmamıştır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Vize sınavının %40'ı, Final sınavının %60'ı alınır. Ders başarı notu 65'dir. Yüksek Lisans Mezuniyet derecesi için 70 puan almak gereklidir.
Mezuniyet Koşulları
Tüm derslerden başarılı olmak, 2,0 ortalama ve Yüksek Lisans Tezi'nden başarılı olmak gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkan: Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Telefon: 0212 5167 20 16 Gsm: 0533 746 53 47 e-posta: rbozlagan@marmara.edu.tr recepbozlagan@gmail.com Adres: Marmara Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Soğanağa Mah. Nur Sok. No: 9/11 Eminönü-İstanbul
Bölüm Olanakları
İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanlığına bağlı bir Derslik (25 kişilik), 1 adet Akıllı Tahta. Pragram tarafından kullanabilecek; 250 kişilik konferans salonu, 20.000 ciltlik Şehir ve Yerel Yönetimler kütüphanesi. Adı Soyadı Unvanı Uzmanlık Alanı Ayşe Güner Prof. Dr. Yerel Yönetimler Maliyesi Sezai Dumanoglu Prof. Dr. İstanbul Ekonomisi Hülya Baykal Prof. Dr. Çevre Recep Bozlağan (PBaşkanı) Prof. Dr. Yerel Yönetim Yapıları ve Stratejik Yönetim Ömer Faruk Gençkaya Prof. Dr. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Erbay Arıkboğa Doç. Dr. Yerel Yönetişim Nail Yılmaz Doç. Dr. Kent Sosyolojisi Yüksel Demirkaya Doç. Dr. AB ve Uluslar Arası İlişkiler Aynur Can Yrd. Doç. Dr. Kent Kültürü ve Estetiği Nihal Ekin Erkan Yrd. Doç. Dr. Kent Planlaması
Program Çıktıları ^
1 Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği
2 Bilgiye ulaşma, disiplinler arası araştırma yapabilme bilimsel çalışmalarda ve uygulamada kullanabilme becerisi
3 Çevre koruma yöntemlerinin değerlendirilmesi
4 Finansman kaynaklarının ve yatırım-finansman ilişkisinin analiz edilmesi
5 İstanbul’daki kurumların stratejik planlarının analiz edilmesi
6 İstanbul tarihine ilişkin arşiv bilgi ve belgelerine ulaşma becerisi
7 İstanbul’un avantajları ve dezavantajlarını analiz edebilme
8 İstanbul’un çevresel değerlerinin tanınması ve yorumlanması
9 Kentin ekonomik yapısının karşılaştırmalı analizi
10 Kentin demografik yapısındaki değişimin etüt edilmesi ve öngörülerde bulunulması
11 Kentin yönetişim sürecinin işleyişini anlama, temel yönetim-yönetişim sorunlarını analiz etme ve çözümler geliştirme
12 Kent kültürü ve estetiği kavramlarına yönelik yaklaşımlar ve tartışmaları analiz edebilme
13 Kültürel biçimler ile onları oluşturan değerler arası ilişkileri saptama ve yorumlayabilme
14 Metropoliten yönetimler hakkında karşılaştırmalı analizler yapabilme ve geleceğini sorgulayabilme
15 Sosyo-ekonomik gelişmelerin Kent’in gelecekte alacağı şekle olan etkisini öngörebilme
16 Temel mesleki bilgiler
17 Ulusal ve uluslar arası gelişmelerin İstanbul’un planlama sürecine etkisini öngörebilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IAR-S1..6 Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 IAR700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 IAR-S7..11 Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^