Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST-S1..6 Seçimlik Ders- 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST7000 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 KYST-S7..11 Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KYST-S1..6 Seçimlik Ders- 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST7001 Toplum ve Siyaset Zorunlu 3 0 5
2 KYST7002 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 5
3 KYST7003 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Zorunlu 3 0 5
4 KYST7004 Yönetişim Zorunlu 3 0 5
5 KYST7005 Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
6 KYST7006 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 KYST7007 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
8 KYST7008 Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi Zorunlu 3 0 5
9 KYST7009 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
10 KYST7010 Sosyal Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
11 KYST7011 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
12 KYST7012 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma Zorunlu 3 0 5
13 KYST7013 Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
14 KYST7014 Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
15 KYST7015 Gönüllü Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 KYST7016 Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
17 KYST7017 Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
18 KYST7018 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 5
19 KYST7019 Sivil Toplum Proje Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
20 KYST7020 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 5
21 KYST7021 Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > KYST-S7..11 Seçimlik Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST7001 Toplum ve Siyaset Zorunlu 3 0 5
2 KYST7002 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 5
3 KYST7003 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Zorunlu 3 0 5
4 KYST7004 Yönetişim Zorunlu 3 0 5
5 KYST7005 Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
6 KYST7006 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 KYST7007 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
8 KYST7008 Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi Zorunlu 3 0 5
9 KYST7009 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
10 KYST7010 Sosyal Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
11 KYST7011 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
12 KYST7012 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma Zorunlu 3 0 5
13 KYST7013 Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
14 KYST7014 Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
15 KYST7015 Gönüllü Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 KYST7016 Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
17 KYST7017 Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
18 KYST7018 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 5
19 KYST7019 Sivil Toplum Proje Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
20 KYST7020 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 5
21 KYST7021 Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi Zorunlu 3 0 5

^