Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST-S1..6-YL Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST7980 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 KYST-S7..11-YL Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > KYST-S1..6-YL Seçimlik Ders - 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST7701 Toplum ve Siyaset Zorunlu 3 0 5
2 KYST7702 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 5
3 KYST7703 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Zorunlu 3 0 5
4 KYST7704 Yönetişim Zorunlu 3 0 5
5 KYST7705 Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
6 KYST7706 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 KYST7707 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
8 KYST7708 Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi Zorunlu 3 0 5
9 KYST7709 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
10 KYST7710 Sosyal Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
11 KYST7711 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
12 KYST7712 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma Zorunlu 3 0 5
13 KYST7713 Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
14 KYST7714 Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
15 KYST7715 Gönüllü Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 KYST7716 Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
17 KYST7717 Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
18 KYST7718 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 5
19 KYST7719 Sivil Toplum Proje Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
20 KYST7720 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 5
21 KYST7721 Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > KYST-S7..11-YL Seçimlik Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KYST7701 Toplum ve Siyaset Zorunlu 3 0 5
2 KYST7702 Sivil Toplum Zorunlu 3 0 5
3 KYST7703 Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Zorunlu 3 0 5
4 KYST7704 Yönetişim Zorunlu 3 0 5
5 KYST7705 Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
6 KYST7706 Proje Yönetimi Zorunlu 3 0 5
7 KYST7707 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
8 KYST7708 Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Çerçevesi Zorunlu 3 0 5
9 KYST7709 Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
10 KYST7710 Sosyal Girişimcilik Zorunlu 3 0 5
11 KYST7711 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 3 0 5
12 KYST7712 Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumsallaşma Zorunlu 3 0 5
13 KYST7713 Lobicilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
14 KYST7714 Uluslararası Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Zorunlu 3 0 5
15 KYST7715 Gönüllü Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 KYST7716 Sivil Toplum Kuruluşlarında İletişim Yönetimi Zorunlu 3 0 5
17 KYST7717 Sivil Toplum Kuruluşları ve Alternatif Hizmet Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
18 KYST7718 Sivil Toplum Kuruluşlarında Finansman Yönetimi Zorunlu 3 0 5
19 KYST7719 Sivil Toplum Proje Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
20 KYST7720 Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Zorunlu 3 0 5
21 KYST7721 Sivil Toplum Kuruluşlarının Denetimi Zorunlu 3 0 5

^