Yüksek Lisans Programları
Hukuk - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1994 Yılında Tezli Yüksek Lisans Programı başlamıştır.
Kazanılan Derece
Kamu Hukuku Bilim Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploma notunun en az 2.5 olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavından (ALES) en az 60 puan almış olmak, yabancı dil puanı aranmamaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Hukuk Fakültesi başta olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi lisans diplomasına sahip olma şartı bulunmaktadır. Bu fakülteler dışında Kamu Hukuku Bilim dalı ile ilgili anabilim dallarında yer alan dersleri almış olan fakülte mezunları da Tezli Yüksek Lisans Programına başvurabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisans diplomasına sahip olmak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavından (ALES) en az 60 puan almak ve Sözlü Mülakatı başarıyla gerçekleştirmiş olma koşulları bulunmaktadır.
Program Profili
Kamu Hukuku Anabilim Dalı'na ilişkin bilgilerin ayrıntılı olarak incelenmesi hususunda güz döneminde üç zorunlu dersin yanı sıra ilgili Anabilim Dallarının açtığı dört seçmeli ders, bahar döneminde ise üç zorunlu ders ile birlikte üç seçmeli ders verilmektedir. Öğrenciyi araştırma yapmaya sevk ederek tez dönemine geçiş süreci oluşturulurken, yapılan araştırmaların derslerde tartışılması araştırılan konunun bir çok yönden ele alınarak incelenmesi ve tartışılması imkanını sağlamaktadır. Her iki dönemde belirli tarihlerde vize ve final sınavları yapılmakta, ayrıca ilgili Bilim Dalı Öğretim üyesi takdiriyle ödev istenmekte ve yanı sıra ödevlerin sunumları gerçekleştirilebilinmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar avukat, hakim, savcı, noter mesleklerini icra edebilmenin yanı sıra hukuk danışmanı, müfettiş, kamu personeli, özel şirketlerde yüksek pozisyonlarda iş imkanına sahip olmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst derece programlarına geçiş için Yüksek Lisans Programından 3.00 ortalamaya sahip olmak ve Yüksek Lisans tezinin kabul edilip onaylanması şartı aranmaktadır. Ayrıca üst derece programlarına başvurabilmek için Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan 70 almak, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (KPDS) en az 65 almanın yanı sıra bilim sınavı mülakatında başarılı olma şartları gerekmektedir. (Yabancı dil eşdeğerliği olarak TOEFL veya IELTS sınavlarından ÜDS veya KPDS'de eş değerlik sağlayacak puanlar da kabul edilmektedir)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bahar ve güz dönemlerinde birer vize ve final sınavı yapılmaktadır. Bir dersten başarılı olmak için alınan dersin vize ve final ortalamasının 70 olması gerekmektedir. Kamu Hukuku Bilim Dalı'nda yer alan Anabilim Dalları'nın belirleyeceği ödev ve sunumlar sınavlarla birlikte değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
İlgili derslerin vize ve final sınav ortalamalarının en az 70 puan olması, tez döneminin başarılı şekilde tamamlanması ile Yüksek Lisans Programı tamamlanmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selami KURAN Telefon: 0 216 349 84 00 / dahili 1126 Adres: Tıbbiye Caddesi 34668 Haydarpaşa / İstanbul
Bölüm Olanakları
Kamu Hukuku Bilim Dalı'nda alanlarında uzman Öğretim Üyeleri mevcut olmakla birlikte, Yüksek Lisans Programına ait özel bir derslik bulunmakta, ayrıca geniş kaynak olanağına sahip kütühane bulunmaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Devletin kökeni, gelişimi ve yapısı gibi olgular hakkında bilgi sahibi olur.
2 Cezalandırma ve vergilendirme gibi tekelinde bulundurduğu görev ve yeteneklerinin konusuna hakim
3 Devletin vatandaşlarıyla ve diğer örgütlerle ilişkilerini anlamlandırma yeteneği
4 Vatandaşın kamusal makamlar karşısındaki hak ve görevlerini irdeleme yeteneği
5 Klasik dönemde Osmanlı ceza mahkemesi hukukunun ana ilkelerine hakimiyet
6 Ceza Muhakemesi hukuku bilgi donanımı elde eder.
7 Siyasi düşünce tarihi ve devlet kuramının soyut ve aşkın kuramsal çalışmalar olmadığını anlar.
8 Bu kuramsal gelişmelere zemin oluşturan tarihsel dönüşümleri bilir.
9 Ulusal üstü insan hakları hukukunun oluşumuna ön gelen tarihsel ve kuramsal gelişmeleri anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.
10 Batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihini bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 HUK-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 12
3 HUK-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 15
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 15
2 HUK-Z4,5,6 Zorunlu Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 15
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > HUK-S1,2,3 Seçimlik Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUKK701 Ekonomik Suçlar I Zorunlu 2 0 4
2 HUKK703 Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu I Zorunlu 2 0 4
3 HUKK705 Uluslararası Hukukun Tarihi Zorunlu 2 0 4
4 HUKK707 Uluslararası İnsancıl Hukuk Zorunlu 2 0 4
5 HUKK709 Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalar I Zorunlu 2 0 4
6 HUKK711 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yorum I Zorunlu 2 0 4
7 HUKK713 Özel Hayat ve Aile Hayatının Korunması Zorunlu 2 0 4
8 HUKK715 Osmanlı Ceza Yargılaması Hukuku I Zorunlu 2 0 4
9 HUKK717 Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Ceza Hukuku Açısından Özelliği Olan Tıbbi Müdahaleler I Zorunlu 2 0 4
10 HUKK719 Türk Anayasa Mahkemesine Başvurma Yol ve Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
11 HUKK721 Postmodern Hukukun İlkeleri I Zorunlu 2 0 4
12 HUKK723 Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar I Zorunlu 2 0 4
13 HUKK731 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar I Zorunlu 2 0 4
14 HUKK733 Türkiye'de Adalet Sisteminin Problemleri Zorunlu 2 0 4
15 HUKK735 Kamu İhale Hukuku Zorunlu 2 0 4
1 . Dönem > HUK-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUKK725 Yeni TCK'ya Göre Adam Öldürme Cürümleri I Zorunlu 2 0 5
2 HUKK727 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimleri I Zorunlu 2 0 5
3 HUKK729 Türkiye'nin Devlet Düzeninde Demokrasi ve Cumhuriyet I Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > HUK-S4,5,6 Seçimlik Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK708 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar II Zorunlu 2 0 5
2 HUK720 Türkiyede Adalet Sisteminin Özellikleri Zorunlu 2 0 5
3 HUK758 İdari İşlem Zorunlu 2 0 5
4 HUKK702 Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar II Zorunlu 2 0 5
5 HUKK704 Ekonomik Suçlar II Zorunlu 2 0 5
6 HUKK706 Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu II Zorunlu 2 0 5
7 HUKK708 Uluslararası Ekonomi Hukuku Zorunlu 2 0 5
8 HUKK710 Uluslararası Sorumluluk Hukuku Zorunlu 2 0 5
9 HUKK712 Uyuşmazlık Çözümünde Yargı Dışı Mekanizmalar II Zorunlu 2 0 5
10 HUKK714 İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü Zorunlu 2 0 5
11 HUKK716 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yorum II Zorunlu 2 0 5
12 HUKK718 Osmanlı Ceza Yargılaması Hukuku II Zorunlu 2 0 5
13 HUKK720 Hekimin Cezai Sorumluluğu ve Ceza Hukuku Açısından Özelliği Olan Tıbbi Müdahaleler II Zorunlu 2 0 5
14 HUKK722 Türkiye'de ve Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Şikayeti Zorunlu 2 0 5
15 HUKK724 Postmodern Hukukun İlkeleri II Zorunlu 2 0 5
16 HUKK736 Parlamento ve Temel Hak ve Özgürlükler Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > HUK-Z4,5,6 Zorunlu Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUKK726 Yeni TCK'ya Göre Adam Öldürme Cürümleri II Zorunlu 2 0 5
2 HUKK728 Deniz Alanlarının Hukuki Rejimleri II Zorunlu 2 0 5
3 HUKK730 Türkiye'nin Devlet Düzeninde Demokrasi ve Cumhuriyet II Zorunlu 2 0 5

^