Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Devletin kökeni, gelişimi ve yapısı gibi olgular hakkında bilgi sahibi olur.
2 Cezalandırma ve vergilendirme gibi tekelinde bulundurduğu görev ve yeteneklerinin konusuna hakim
3 Devletin vatandaşlarıyla ve diğer örgütlerle ilişkilerini anlamlandırma yeteneği
4 Vatandaşın kamusal makamlar karşısındaki hak ve görevlerini irdeleme yeteneği
5 Klasik dönemde Osmanlı ceza mahkemesi hukukunun ana ilkelerine hakimiyet
6 Ceza Muhakemesi hukuku bilgi donanımı
7 Siyasi düşünce tarihi ve devlet kuramının soyut ve aşkın kuramsal çalışmalar olmadığını,
8 Bu kuramsal gelişmelere zemin oluşturan tarihsel dönüşümleri ,
9 Ulusal üstü insan hakları hukukunun oluşumuna ön gelen tarihsel ve kuramsal gelişmeleri anlayabilecek temel bilgi birikimine sahip olur.
10 Batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihini bilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^