Yüksek Lisans Programları
Hukuk - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Sahip olduğu Özel Hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kavramlarına ilişkin bilgilerini geliştirir.
2 Özel Hukuk alanına ilişkin uyuşmazlıkları sahip olduğu bilgileri ile çözümler.
3 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavramı değerlendirebilir.
4 Özel hukuk alanında eleştirel düşünce yöntemi fikirleri inceleyebilir.
5 Özel hukuk alanında uzman kişiler karşısında bu alana ilişkin görüşlerini savunabilir.
6 Sahip olduğu yabancı dil bilgisi ile yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilir.
7 Toplumsal yaşamı etkileyen özel hukuk problemlerini bu alandaki bilgisi ile çözümleyebilir.
8 Hukukçu olmanın gerektirdiği adalet, dürüstlük etik anlayışı benimser.
9 Sahip olduğu hukuk bilgisini toplumu bilinçlendirme için kullanabilir.
10 Özel hukuk alanında, bu alanın gelişmesine katkısı olan bilimsel çalışmalarda bulunabilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^