Yüksek Lisans Programları
Tezli Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk - Uygulamalı Ticaret Hukuku
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK-S1..4-TYL Seçmeli Ders - 1..4 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 0 28
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7200 Seminer Zorunlu 0 2 4
2 HUK-S5..8-TYL Seçmeli Ders - 5..8 Seçmeli 12 0 28
Toplam 12 2 32
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > HUK-S1..4-TYL Seçmeli Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7201 Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Sahipliği Zorunlu 3 0 7
2 HUK7202 Haksız Rekabet Hukuku Zorunlu 3 0 7
3 HUK7203 Eşya Taşınmasına İlişkin Genel Düzenlemeler Zorunlu 3 0 7
4 HUK7204 Sermaye Piyasası Hukuku Zorunlu 3 0 7
5 HUK7205 Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yük Hasarından Doğan Sorumluluğu Zorunlu 3 0 7
6 HUK7206 Deniz Hukukunda Müşterek Avarya Zorunlu 3 0 7
7 HUK7207 Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Zorunlu 3 0 7
8 HUK7208 Bağlı Nama Yazılı Paylar Zorunlu 3 0 7
9 HUK7209 Sigortacının Sözleşmesinden Kaynaklanan Edimler Zorunlu 3 0 7
10 HUK7210 Havayolu Taşımasında Montreal Sözleşmesi Zorunlu 3 0 7
11 HUK7211 Adi Şirket ve Benzeri İlişkiler Zorunlu 3 0 7
12 HUK7212 Anonim Şirketlerde Genel Kurul Zorunlu 3 0 7
13 HUK7213 Sermaye Şirketlerinde Kuruluş İşlemleri Zorunlu 3 0 7
14 HUK7214 Fikir ve Sanat Eserleri ve Eserden Doğan Haklar Zorunlu 3 0 7
15 HUK7215 Fikri Mülkiyet Hukukunda Tasarruf İşlemleri (Devir, Rehin, Haciz) Zorunlu 3 0 7
16 HUK7216 Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk sigortası Zorunlu 3 0 7
17 HUK7217 Teknoloji Transferi Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 7
18 HUK7218 Tacir Yardımcıları Zorunlu 3 0 7
19 HUK7219 Anonim ve Limited Şirketlerde Esas Sözleşme Zorunlu 3 0 7
20 HUK7220 Anonim Şirketlerde Azlık Hakları Zorunlu 3 0 7
21 HUK7222 Çarter Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 7
2 . Dönem > HUK-S5..8-TYL Seçmeli Ders - 5..8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7201 Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Sahipliği Zorunlu 3 0 7
2 HUK7202 Haksız Rekabet Hukuku Zorunlu 3 0 7
3 HUK7203 Eşya Taşınmasına İlişkin Genel Düzenlemeler Zorunlu 3 0 7
4 HUK7204 Sermaye Piyasası Hukuku Zorunlu 3 0 7
5 HUK7205 Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Yük Hasarından Doğan Sorumluluğu Zorunlu 3 0 7
6 HUK7206 Deniz Hukukunda Müşterek Avarya Zorunlu 3 0 7
7 HUK7207 Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalar Zorunlu 3 0 7
8 HUK7208 Bağlı Nama Yazılı Paylar Zorunlu 3 0 7
9 HUK7209 Sigortacının Sözleşmesinden Kaynaklanan Edimler Zorunlu 3 0 7
10 HUK7210 Havayolu Taşımasında Montreal Sözleşmesi Zorunlu 3 0 7
11 HUK7211 Adi Şirket ve Benzeri İlişkiler Zorunlu 3 0 7
12 HUK7212 Anonim Şirketlerde Genel Kurul Zorunlu 3 0 7
13 HUK7213 Sermaye Şirketlerinde Kuruluş İşlemleri Zorunlu 3 0 7
14 HUK7214 Fikir ve Sanat Eserleri ve Eserden Doğan Haklar Zorunlu 3 0 7
15 HUK7215 Fikri Mülkiyet Hukukunda Tasarruf İşlemleri (Devir, Rehin, Haciz) Zorunlu 3 0 7
16 HUK7216 Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk sigortası Zorunlu 3 0 7
17 HUK7217 Teknoloji Transferi Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 7
18 HUK7218 Tacir Yardımcıları Zorunlu 3 0 7
19 HUK7219 Anonim ve Limited Şirketlerde Esas Sözleşme Zorunlu 3 0 7
20 HUK7220 Anonim Şirketlerde Azlık Hakları Zorunlu 3 0 7
21 HUK7222 Çarter Sözleşmeleri Zorunlu 3 0 7

^