Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk - Uygulamalı Ticaret Hukuku
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK-S1..5-YL Seçmeli Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HUK7980 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 HUK-S6..10-YL Seçmeli Ders - 6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30

^