Yüksek Lisans Programları
Ekonometri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - Ekonometri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1988).
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler ekonometri tezsiz yüksek lisans diploması sahibi olur ve uzman olarak ünvan kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca ALES puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar Ekonometri Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak olan aday lisans bölümünü bitirmiş olmalıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Ekonometri yüksek lisans programındaki bir öğrenci proje danışmanının koordinatörlüğünde proje hazırlamak ve bunu başarı ile vermek zorundadır.
Program Profili
Ekonometri Tezli Yüksek Lisans Programı, ekononometri ve ekonometrik yöntemler konusunda kendisini geliştirmek, iktisadi ve finansal konularda araştırma yapmak isteyen veya yapılacak araştırmalarla ilgili bilgi ve deneyimini geliştirmek isteyenlere yönelik bir programdır. Temel bilgi eksikliği olanlara eksikleri tamamlatılmaktadır. Her sektörde uygulama ve araştırma yapabilecek mezunlar yetiştirilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (ARGE), planlama ve bütçe departmanlarında, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ekonometri doktora programlarına ve sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam edilmesi mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ekonometri tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler 1 arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genel başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması, ayrıca tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Selahattin GÜRİŞ, Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ressam Namık İsmail S, No 1, Bahçelievler İstanbul, T:(+90) 0212 507 99 25-1234, sguris@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Konularında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, bölüm bilgisayar laboratuvarı, diğer kampüs imkanları
Program Çıktıları ^
1 Temel ve ileri ekonometrik yöntemlerin teorik yapısını bilir ve bu konudaki bilimsel gelişmeleri takip edebilir.
2 Yatay kesit ve zaman serisi verileri ile mikro ve makro ekonometrik modeller kurabilir, araştırma ve uygulama yapabilir.
3 İktisadi olaylarla ilgili araştırma yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeteneğine sahiptir. İktisadi düşünce yeteneği gelişmiştir.
4 Analitik düşünce yapısına sahiptir ve ihtiyaç duyduğu matematiksel ve istatistiksel kavram ve yöntemleri bilir.
5 İhtiyaç duyulan ekonometik paket programlarını kullanabilir.
6 Yapacağı araştırmaların ve kuracağı modellerin sonuçlarını yorumlayabilir ve konuyla ilgili öngörüde bulunabilir. Yaptığı araştırmalarla ilgili, sunum hazırlayabilme, raporlayabilme becerisine sahiptir.
7 Raporlanmış ekonometrik ve alanı ile ilgili istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
8 Finansal piyasalar, bankalar ve aracı kurumlar gibi resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili olayları inceleyerek uygulama yapma beceri ve bilgisine sahiptir.
9 Disiplinler arası ve grup çalışmaları yapma yeteneğine sahiptir.
10 Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak inceleyebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^