Yüksek Lisans Programları
Ekonometri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - İstatistik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstatistik Bilim Dalı tezsiz yüksek lisans programı 2003 tarihinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
İstatistik programı yüksek lisans diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca Ales puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar İstatistik Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Dört yıllık lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. İstatistik yüksek lisans programındaki bir öğrenci proje danışmanının koordinatörlüğünde proje hazırlamak ve bunu başarı ile vermek zorundadır.
Program Profili
Program süresince dersler verilir ve proje hazırlanır. Dersler sınıf ortamında ve bilgisayar destekli olarak (laboratuvar) verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Saha araştırma, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketleri ile çeşitli kurumların pazarlama veya pazarlama araştırması departmanları yanında kamu kurumlarında TÜİK, DPT gibi sosyal ve iktisadi araştırmalar sürdüren ve yürüten tüm kuruluşlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İşletmenin çeşitli dallarında ve istatistik doktora programları uygun olması yanında sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam etmesi mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İstatistik yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler bir arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genl başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Şahamet Bülbül, Ressam Namık İsmail S, No 1, Bahçelievler, İstanbul, 05322437282
Bölüm Olanakları
Konularında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, bölüm bilgisayar laboratuarı, diğer kampüs imkanları
Program Çıktıları ^
1 Temel ve ileri düzey istatistiksel yöntemleri bilir ve uygulayabilir.
2 Genel düzeyde istatistiksel araştırmaları yapabilir.
3 Genel düzeyde istatistiksel araştırmaları belli bir açıdan yürütebilir.
4 Kalitatif ve kantitatif tipte araştırmaları planlayıp, saha çalışmalarını organize edebilir.
5 İşletme ve sosyal problemleri istatistiksel açıdan inceleyebilecek yöntemleri seçebilir.
6 Belirlenen problemlere analitik çözümler üretebilir.
7 Yapacağı araştırmalarda model kurup, öngörü yapabilir.
8 Sosyal araştırma ölçekleri geliştirebilir.
9 Ana dilde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneğine sahiptir.
10 Yaptığı araştırmalarda ihtiyaç duyduğu bilgisayar paket programları kullanabilir.
11 Raporlanmış istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
12 Çeşitli resmi ve özel kuruluşlar tarafından üretilen verileri analiz etme ve yorumlama bilgi ve becerisine sahiptir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^