Yüksek Lisans Programları
Ekonometri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - Yöneylem Araştırması
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
1988 yılından beri Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hizmet vermektedir.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler yöneylem araştırması tezli yüksek lisans diploması sahibi olur ve uzman olarak ünvan kazanırlar
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca ALES puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar yöneylem Araştırması Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans programından farklı alanda almış olan aday, Bilim Dalı ve Enstitü Yönetm Kurulu'nun belirleyeceği bilimsel hazırlık programına katılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.Yöneylem Araştırması yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Bu savunma sonunda tezinin kabul edilmesi gerekmektedir.
Program Profili
Birinci senede ders içeriklerinin verilmesi, ikinci senede tez çalışması (ve kalan öğrencilerin ders tekrarları) yapılır. Dersler sınıf ortamında ve bilgisayar destekli olarak (laboratuvar) verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (ARGE), planlama ve bütçe departmanlarında, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yöneylem Araştırması doktora programlarına ve sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam edilmesi mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yöneylem Araştırması yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler 1 arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Ara sınavın genel başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması, ayrıca tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. İbrahim DOĞAN, Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ressam Namık İsmail S, No 1, Bahçelievler İstanbul, T:(+90) 0212 507 99 25-1224, idogan@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Konularında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, bölüm bilgisayar laboratuvarı, diğer kampüs imkanları
Program Çıktıları ^
1 Yöneylem araştırması teknikleri bilgisine sahip olmak
2 Yöneylem araştırması tekniklerinin paket programlar ile çözümünü yapmak
3 Yöneylem araştırması tekniklerini işletme problemlerine uygulamak
4 İşletme problemlerine uygulanan yöneylem araştırması tekniklerinin sonuçlarını yorumlamak.
5 Analitik düşünce yapısına sahip olmak
6 İstatistiksel ve matematiksel kavram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
7 Yapacağı araştırmalarla ilgili raporlama yapmak
8 Disiplinlerarası ve grup çalışmaları yapmak
9 Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak incelemek
10 Yöneylem araştırması yöntemlerinin teorik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKMY-S1..6TYL Seçimlik Ders - 1..6 Seçmeli 18 0 30
Toplam 18 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKMY7000 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 EKMY-S7..11TYL Seçimlik Ders - 7..11 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > EKMY-S1..6TYL Seçimlik Ders - 1..6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM7019 Matematiksel Programlama Zorunlu 3 0 5
2 EKMY7001 İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 0 5
3 EKMY7002 Klasik Optimizasyon ve Kuadratik Programlama Zorunlu 3 0 5
4 EKMY7003 Çok Amaçlı Karar Alma Zorunlu 3 0 5
5 EKMY7004 Sistem Analizi Zorunlu 3 0 5
6 EKMY7005 Stokastik Süreçler Zorunlu 3 0 5
7 EKMY7006 Yöneylemde Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
8 EKMY7007 Proje Değerlendirme Analizi Zorunlu 3 0 5
9 EKMY7008 Portföy Yönetim Tekniği ve Analizi Zorunlu 3 0 5
10 EKMY7009 İleri Excel Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
11 EKMY7010 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 5
12 EKMY7011 Sistem Simülasyonu ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
13 EKMY7012 C ve C+ Programlama Zorunlu 3 0 5
14 EKMY7013 Matlab Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
15 EKMY7014 Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 EKMY7015 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
17 EKMY7016 Yöneylem Araştırması Teknikleri Zorunlu 3 0 5
18 EKMY7017 Oyun Teorisi ve Stratejiler Zorunlu 3 0 5
19 EKMY7018 Çok Kriterli Karar Verme Zorunlu 3 0 5
20 EKMY7019 Stratejik Planlama Zorunlu 3 0 5
21 EKMY7020 Yönetimsel Karar Alma Zorunlu 3 0 5
22 EKMY7022 Matlab'da Yöneylem Araştırması Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
23 EKMY7024 İleri Excel Mantıksal ve Metinsel Fonksiyon Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
24 EKMY7026 Ağ Modelleri ve Optimizasyon Zorunlu 3 0 5
25 EKMY7028 Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 5
2 . Dönem > EKMY-S7..11TYL Seçimlik Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM7019 Matematiksel Programlama Zorunlu 3 0 5
2 EKMY7001 İstatistiksel Analiz Zorunlu 3 0 5
3 EKMY7002 Klasik Optimizasyon ve Kuadratik Programlama Zorunlu 3 0 5
4 EKMY7003 Çok Amaçlı Karar Alma Zorunlu 3 0 5
5 EKMY7004 Sistem Analizi Zorunlu 3 0 5
6 EKMY7005 Stokastik Süreçler Zorunlu 3 0 5
7 EKMY7006 Yöneylemde Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
8 EKMY7007 Proje Değerlendirme Analizi Zorunlu 3 0 5
9 EKMY7008 Portföy Yönetim Tekniği ve Analizi Zorunlu 3 0 5
10 EKMY7009 İleri Excel Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
11 EKMY7010 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 3 0 5
12 EKMY7011 Sistem Simülasyonu ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
13 EKMY7012 C ve C+ Programlama Zorunlu 3 0 5
14 EKMY7013 Matlab Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
15 EKMY7014 Risk Yönetimi Zorunlu 3 0 5
16 EKMY7015 Lojistik Yönetimi Zorunlu 3 0 5
17 EKMY7016 Yöneylem Araştırması Teknikleri Zorunlu 3 0 5
18 EKMY7017 Oyun Teorisi ve Stratejiler Zorunlu 3 0 5
19 EKMY7018 Çok Kriterli Karar Verme Zorunlu 3 0 5
20 EKMY7019 Stratejik Planlama Zorunlu 3 0 5
21 EKMY7020 Yönetimsel Karar Alma Zorunlu 3 0 5
22 EKMY7022 Matlab'da Yöneylem Araştırması Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
23 EKMY7024 İleri Excel Mantıksal ve Metinsel Fonksiyon Uygulamaları Zorunlu 3 0 5
24 EKMY7026 Ağ Modelleri ve Optimizasyon Zorunlu 3 0 5
25 EKMY7028 Veri Madenciliği Zorunlu 3 0 5

^