Yüksek Lisans Programları
Ekonometri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - Yöneylem Araştırması
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1988).
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciler yöneylem araştırması tezsiz yüksek lisans diploması sahibi olur ve uzman olarak ünvan kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca ALES puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar Yöneylem Araştırması Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak olan aday lisans bölümünü bitirmiş olmalıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Yöneylem Araştırması yüksek lisans programındaki bir öğrenci proje danışmanının koordinatörlüğünde proje hazırlamak ve bunu başarı ile vermek zorundadır.
Program Profili
Ders içeriklerinin verilmesi ve projenin hazırlanması. Dersler sınıf ortamında ve bilgisayar destekli olarak (laboratuvar) verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar TÜİK, DPT, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (ARGE), planlama ve bütçe departmanlarında, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketlerinde istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yöneylem Araştırması doktora programlarına ve sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam edilmesi mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yöneylem Araştırması tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler 1 arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genel başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması, ayrıca tez çalışmasını başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. İbrahim DOĞAN, Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü Ressam Namık İsmail S, No 1, Bahçelievler İstanbul, T:(+90) 0212 507 99 25-1224, idogan@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Konularında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, bölüm bilgisayar laboratuvarı, diğer kampüs imkanları
Program Çıktıları ^
1 Yöneylem araştırması teknikleri bilgisine sahip olmak
2 Yöneylem araştırması tekniklerinin paket programlar ile çözümünü yapmak
3 Yöneylem araştırması tekniklerini işletme problemlerine uygulamak
4 İşletme problemlerine uygulanan yöneylem araştırması tekniklerinin sonuçlarını yorumlamak.
5 Analitik düşünce yapısına sahip olmak
6 İstatistiksel ve matematiksel kavram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak
7 Yapacağı araştırmalarla ilgili raporlama yapmak
8 Disiplinlerarası ve grup çalışmaları yapmak
9 Ortaya koyduğu tezleri konu bütünlüğünü sağlayarak teorik ve uygulamalı olarak incelemek
10 Yöneylem araştırması yöntemlerinin teorik yapıları hakkında bilgi sahibi olmak
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^