Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - Finansal Ekonometri
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
M.Ü.S.B.E. (2010-2011)
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca adayın Ales puanının en az 60 olması, Ekonometri bilim dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlarda başarılı olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak olan aday lisans bölümünü bitirmiş olmalıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.Ekonometri yüksek lisans programındaki bir öğrenci proje danışmanının koordinatörlüğünde proje hazırlamak ve bunu başarı ile vermek zorundadır.
Program Profili
• Finansal Piyasalarının teorik bilginin yanı sıra Finansal Modellere gösterilen ilgi ve talebin artması, • Ekonometri Yüksek Lisans Programına başvuru yapan öğrencilerin bu konudaki taleplerinin artması ve anılan programda bu talebin karşılanamaması • Bilgisayar donanımının finansal ekonometrik modellerin uygulanması aşamasında özellikle kalabalık sınıfların gereksinimlerini karşılayamaması, • M.Ü. Ekonometri ve İstatistik Anabilim Dalları öğretim üye ve yardımcıları kadrosunun, tezli yüksek lisans eğitimine ek olarak açılması önerilen tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimini karşılamaya gerek sayısal, gerekse akademik anlamda uygun olması. • Çalışan öğrencilerin, yüksek lisans derslerinin akşam yapılması konusundaki talepleri.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Banka, Borsa, aracı kurumları,
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ekonometri bilim dalı doktora programı yanı sıra sosyal bilimlerde alanında özellikle Bankacılık ve Finans temelli programlarda doktora programına devam etmesi mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ekonometri yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler bir arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genl başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Işıl AKGÜL M.Ü. Ressam Namık İsmail Sokak No:1 Bahçelievler-İstanbul Tel: 0 212 5079925/1218 iakgul@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Konularında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, bölüm bilgisayar laboratuarı, diğer kampüs imkanları
Program Çıktıları ^
1 Finansal verilerin ayırt edici özelliklerini tanımlayabilecektir.
2 Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilecektir.
3 Zaman serilerinin davranışlarını açıklayabilecek ekonometrik modeller kurabilecektir.
4 Bağımsız bir ampirik araştırmayı başlangıcından sonuna dek, veri toplama, ekonometrik kestirim, ve alınan sonuçların yorumlanması adımlarının tamamı da dahil olacak şekilde yürütebilecektir.
5 Finansal ekonometri üzerine bilgisini çok fazla zorluk çekmeden ilerletebilecektir.
6 Ders konularının ötesindeki finansal sorulara cevaplar arayabilecektir.
7 Finansal veri ve ekonometriye ilişkin temel özellikleri öğrenip, farklı veri türlerini ayırt ederek ve ekonometrik model oluşturarak verlık getirilerini hesaplayabilecektir.
8 Klasik doğrusal regresyon modelini anlamlılık ve hipotez testleri ile açıklayabilecektir.
9 Volatilite ve korelasyon modellemelerinden GARCH modelinin kullanılma gerekçelerini ve zaman serilerinde ARCH etkisini hesaplayabileceklerdir.
10 Saf simülasyon, bootstrapping ve Monte Carlo simülasyon yöntemleri arasında farkları tanımlayabilecektir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^