Yüksek Lisans Programları
Tezsiz Yüksek Lisans (II. Eğitim) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - Sosyal Araştırmalarda İstatistik
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2010-2011)
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Dört yıllık lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Ayrıca Ales puanının en az 60 olması gerekmektedir. Adaylar İstatistik Bilim Dalı tarafından ilan edilen tüm sınav ve mülakatlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak olan aday lisans bölümünü bitirmiş olmalıdır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. İstatistik yüksek lisans programındaki bir öğrenci proje danışmanının koordinatörlüğünde proje hazırlamak ve bunu başarı ile vermek zorundadır.
Program Profili
• İstatistik, Veri Analizi, Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları konularına gösterilen ilgi ve talebin artması, • İstatistik Yüksek Lisans Programına olan başvuru sayısının artması ile birlikte bu talebe cevap vermenin mümkün olmaması, • Kalabalık yüksek lisans sınıflarının uzmanlık çalışmalarına uygun olmaması nedeni ile kontenjanların arttırılmasının mümkün olmaması, • Bilgisayar donanımının uygulama çalışmalarında kalabalık sınıfların gereksinimlerini karşılayamaması, • M.Ü. Ekonometri Anabilim Dalı ve İstatistik Bilim Dalı öğretim üye ve yardımcıları kadrosunun, tezli yüksek lisans eğitimine ek olarak açılması önerilen tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimini karşılamaya gerek sayısal, gerekse akademik anlamda uygun olması. • Çalışan öğrenciler, yüksek lisans derslerinin akşam yapılması konusunda talepler getirmekte olup, derslerin akşam yürütüleceği programlara karşı artan bir talebin oluşması
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Saha araştırma, piyasa araştırma ve pazar araştırma şirketleri ile çeşitli kurumların pazarlama veya pazarlama araştırması departmanları yanında kamu kurumlarında TÜİK, DPT gibi sosyal ve iktisadi araştırmalar sürdüren ve yürüten tüm kuruluşlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İşletmenin çeşitli dallarında ve istatistik doktora programları uygun olması yanında sosyal bilimlerde her programda doktora programına devam etmesi mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İstatistik yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler bir arasınav ve bir dönem sonu sınavına zorunlu olarak katılmaktadırlar. Derslerin öğretim üyeleri yarıyıl içinde ödev verebilirler. Arasınavın genl başarı notuna katkısı %40 iken, dönem sonu sınavının genel başarı notuna katkısı %60'dır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin program dahilinde almış olduğu bütün derslerden başarılı olması ve not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Ahmet Mete Çilingirtürk Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Ressam Namık İsmail Sok. No:1 Bahçelievler-İstanbul Tel: 0212 5079925 acilingi@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Konularında uzman ve deneyimli öğretim üyeleri, bölüm bilgisayar laboratuarı, diğer kampüs imkanları
Program Çıktıları ^
1 Analitik düşünme yeteneği kazandırmak.
2 Proje ve araştırmalarda birlikte çalışma becerisi elde etmek.
3 Bilimsel araştırma aşama ve yöntemlerini tanıtmak.
4 İstatistiksel yöntemleri öğretmek.
5 Sosyal problemlere istatistiksel modeller ve yaklaşımlar sağlamak.
6 Saha araştırmalarını planlamak.
7 Veri toplama, temizleme, kodlama, ve giriş işlemlerini uygulamak.
8 Uygun istatistiksel yöntem ve yaklaşımları seçmek.
9 Analizlerinde istatistiksel yazılım kullanma becerisi elde etmek.
10 Elde edilen istatistiksel sonuçları raporlamak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
Seçmeli
7 . Dönem > BYL-S4,5,6,7 Seçimlik Ders - 4..7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EKM709 Ekonometri I Zorunlu 2 0 3
2 EKM713 İstatistiksel Analiz Zorunlu 2 0 3
3 EKM715 Portföy Analizi Zorunlu 2 0 3

^