Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Finansal İktisat
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
2006 yılında M.Ü. S.B.E bünyesinde tezsiz yüksek lisans programı olarak kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diplomasına sahip olmak ve M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün açıkladığı başvuru şartlarını karşılamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
M.Ü. S.B.E. başvuru koşulları çerçevesinde belirlenir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
M.Ü. S.B.E. başvuru koşulları çerçevesinde belirlenir.
Program Profili
Finansal iktisat yüksek lisans programı öğrencileri ekonomi ve finans alanındaki yeni eğilimlerin gerektirdiği donanımlara yönelik olarak hazırlamakta ve kamu veya özel kesimde finansal piyasalar, reel sektör ve ekonomi ile ilgili alanlarda kariyer planlayan öğrenciler için gerekli donanımları sağlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar; bankacılık, borsa, sigortacılık, uluslararası finans vb. alanlarda istihdam edilebilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan öğrencilerin doktora programlarına başvurma hakkı vardır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar yazılı olarak yapılmaktadır. Başarı notu, M.Ü. Yönetmeliği çerçevesinde belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Programda verilen derslerden ve dönem projesinden başarılı olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Yılmaz İletişim: Prof. Dr. Ahmet Yılmaz e-posta: ahmetyilmaz@marmara.edu.tr Arş. Gör. Togan Karataş e-posta: togan.karatas@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Programda öğrencilerin bankacılık, borsa, sigortacılık, uluslararası finans, dünya ve türkiye ekonomisi alanlarında teorik ve uygulamalı bilgiler edinerek, analiz yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Programda, sektörel deneyime sahip, uygulama bilgisi olan öğretim elemanlarından da yararlanılmaktadır. Ayrıca programdan mezun olan öğrencilerin doktora programlarına başvurma hakkı vardır.
Program Çıktıları ^
1 Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisi,
2 Sermaye piyasalarınıdaki yeni gelişmeleri kavrayabilme becerisi,
3 Bankacılık sektörünün spesifik sorunlarını ve çözüm yollarını öğrenme becerisi,
4 Uluslararası finans piyasalarındaki yeni gelişmeleri öğrenme becerisi,
5 Dünya ekonomisindeki güncel gelişmeleri makro iktisadi perspektifle analiz edebilme becerisi,
6 Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeleri makro iktisadi perspektifle analiz edebilme becerisi,
7 Bankacılık - sigortacılık bağlantısını analiz edebilme becerisi,
8 Sermaye akımları - kamu bütçesi ilişkisini yorumlayabilme becerisi,
9 Temel ve ek mali tabloları ile temel finansal tabloları anlama, sonuçlarını yorumlama ve analiz tekniklerini uygulamayı öğrenme becerisi,
10 Finans piyasalarında firmaların davranışlarını mikro açıdan inceleyebilme becerisi.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^