Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat Politikası
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 iktisadi sorunların bilimsel tanımlanması ve çözümleme yeteneğinin kazandırılması
2 iktisadi temel bilgiler, iktisat politikası amaç, araç ve sorunlarının tanımlanması
3 bilişim teknolojileri, yabancı dil, analitik tekniklerin kullandırılması
4 iktisat politikaları teorik bilgileri doğrultusunda politika uygulayıcıları ve uygulamalarının analizinin yapılabilmesi
5 iktisat politikası alanında küreselleşme doğrultusunda ulusal çıkarları gözeten öncü, yenilikçi ve rekabetçi politikalarının geliştirilebilmesi
6 mesleki bilgileri oluştururken, kullanırken evrensel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olarak, insani gelişim sürecine açık olma
7 bilgi ekonomisi kapsamında iktisat politikalarını yeniden tanımlamak
8 sosyal bilimlerde ve iktisatta metodoloji ve araştırma tekniklerini öğrenip uygulamak
9 program, çevrelerindeki ekonomik olgu ve sorunları analiz ederken ekonomi kuramları ve kavramlarını yetkin ve özgün bir şekilde kullanma becerisine sahip bireyler yetiştirmek üzere tasarlanmıştır
10 Öğrencilerimiz aktif öğrenme süreçlerinde geliştirdikleri içsel perspektifle, doğrudan ekonomi biliminin alanına giren ya da girmeyen olguları analiz edebilme yetisine sahip olurlar.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^