Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı, İktisat Anabilim Dalı bünyesinde kurulmuş olup 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek lisans derecesi (master)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Üniversitelerin iktisat ,işletme fakültelerinden, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin iktisat ,işletme,maliye,kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler ve çalışma ekonomisi bölümlerinden,üniversitelerin endüstri mühendisliği veya işletme mühendisliği fakültelerinden ya da bankacılık ve sigortacılık yüksek okulundan dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yukarıda belirtilen alanlar dışından gelen adayların programa kabul edilebilmesi için belirlenen derslerden 2 yarıyıl olarak bilimsel hazırlık alması gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Enstitü'nün belirleyeceği başvuru kriterlerini sağlayan adaylar programa kabul için mülakat sınavında başarılı olmak zorundadır.
Program Profili
Program,uluslararası ticaret ve uluslararası finans konularında teorik bilgilerin yanısıra uygulama bilgilerini de içermektedir.Programda teori ve uygulama konularının eşit ağırlıkta olması gözetilmiştir.Program mezunları doktora programlarına katılabildikleri için teorik altyapının güçlü olması dikkate alınmıştır.Ayrıca mezunlar iş hayatına yönelik olarak da uygulama bilgileri ile donatılmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları işletmelerin uluslararası ticaret departmanlarında, bankacılık, lojistik ve gerekse sermaye piyasası alanlarında istihdam edilebilmektedir.Bu programda yüksek lisans yapmış olmak bir çok işletme,aracı kurum ve banka için tercih nedeni olarak kabul edilmiştir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan bireyler doktora derecesi için başvurabilmekte ve kabul edilmektedir. Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Yüksek lisans mezunları gerek iktisat gerekse işletme anabilim dallarında doktora yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda sınavlar Enstitü'nün belirleyeceği kriterler koşullarında yapılmaktadır.Bu çerçevede Enstitü'nün belirlediği tarihlerde her yarıyıl 1 arasınav (vize) ve 1 final sınavı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencinin sınıf içi derse katılımı ve hazırlayacağı ödevleri de ilgili dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirmeye alınabilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Programın eğitim süresi 4 yarıyıldır.2 yarıyıl ders,2 yarıyıl tez hazırlama süresidir.Tez aşamasında geçerli nedenlerle tezini 2 yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere 2 yarıyıl daha ek süre verilir.Öğrenciler programı en fazla 6 yarıyıl içinde tamamlamak zorundadır.Ders aşamasından başarılı olabilmek için derslerden en az 65 almak zorundadırlar.Ayrıca tüm derslerin not ortalaması en az 75 olan öğrenciler o yarıyıl için başarılı kabul edilirler.Not sisteminde vize notu nun%40'ı,final notunun%60'ı esas alınır. Derslerden başarısız olan öğrencilere ek 1 yarıyıl daha verilir.Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçer.Tezini geçerli süre içinde tamamlayan ve başarı ile savunan öğrenciler mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr.Nurdan ASLAN Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi Bilim Dalı Başkanı e-mail:nuraslan@marmara.edu.tr Tel:0212 507 99 25 0212 505 99 30 Ressam Namık İsmail Sokak,No:1 Bahçelievler/İst.
Bölüm Olanakları
Programda öğrenciler uluslararası ticaret işlemlerini finansal ve ticarete uygun mevzuat açısından uygulamalı olarak öğrenip yürütebilecek düzeye gelirler.
Program Çıktıları ^
1 Döviz kuru dalgalanmaları ve faiz paritesinin nedenlerini ve etkilerini teorik perspektifte analiz eder.
2 Uluslararası para yönetimi ve uluslararası ticaret işlemleri sürecine ilişkin fikir ileri sürer.
3 Global ticaret ve ekonomik problemler hakkında önerilen fikir ve çözümleri tartışır.
4 Uluslararası ticaret ve döviz kuru riski yönetimi ile ilgili elde edilen bilgi ve becerileri uygulamada kullanır.
5 Bilimsel bakış açısının gerektirdiği biçimde işletmelerde dış ticaret ve para yönetimine ilişkin karar alma ve sorun çözme süreçlerini yönetir.
6 Ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişmeleri takip eder ve yorum yapar.
7 Finansal türevlerin uluslararası ticaret için önemini anlar.
8 Ekonomik entegrasyon ve gümrük birliği hakkında teorik bilgi kazanır.
9 Bilim dalı hakkında bir düşünce sistemine sahip olur.
10 Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olur.
11 Teorik dış ticaret işlemleri bilgilerini işletmelerin günlük işleyişi ile ilişkilendirebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^