Yüksek Lisans Programları
İktisat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 İktisadi sorunların çözümünde bilimsel yöntemleri yetkinlikle kullanabilmek
2 Öğrenim alanın gerektirdiği temel bilgi ve çözümleme tekniklerini kazanmak
3 Küresel dönüşümleri çözümleyebilmek ve yönetebilmek
4 Mesleki bilgilerini oluştururken, kullanırken evrensel sosyal sorumluluk gözetmek, insani gelişim sürecine açık olma
5 Küresel işgücü piyasasının gerektirdiği nitelikleri ve yetkinlikleri kazandırmak
6 Yenilik sürecini, iktisat politikaları çerçevesinde anlayabilmek ve yönlendirebilmek
7 Sosyal bilimlerde ve iktisatta metodoloji ve araştırma tekniklerini öğrenip uygulayabilmek
8 İktisadi sorunların bilimsel tanımlama ve çözümleme yeteneği kazandırmak
9 İktisadi öngörülerde bulunabilmek
10 Yenilik ekonomisi uygulayıcısı kurum ve uygulamalarını izlemek ve analiz etmek
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^