Yüksek Lisans Programları
Maliye - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye - Mali İktisat
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Devletin ekonomiyi istikrara kavuşturması için kullandığı maliye politikası
2 Gelişmekte olan istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü, alternatif makro teoriler
3 Maliye politikası, gelir, harcama, vergi ve borçlanma politikası konuları
4 Osmanlı dönemi 1923-1950,1950-1960, 1980-1990 sonrası dış borç politikası
5 Milli gelir genel dengesinin oluşma sürecince kamu kesimi dengesinin etkisi
6 mikro iktisat temelli genel dengeden makro iktisat temelli genel dengeye ulaşma
7 kamu açık ve fazlaların makro ekonomik etkileri
8 Kamu ekonomisinin özellikleri ekonomideki büyüklüğü ve etkileri
9 Kamu kesiminde üretilen mal ve hizmetlerin çeşitliliği
10 Kamusal harcama, kamusal finansman, vergilerin iktisadi analizi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLY-S1..5-YL-II Seçimlik Ders - 1..5 Seçmeli 15 0 30
Toplam 15 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLY7980 Dönem Projesi Zorunlu 0 1 5
2 MLY-S6..10-YL-II Seçmlik Ders - 6..10 Seçmeli 15 0 25
Toplam 15 1 30
Seçmeli
1 . Dönem > MLY-S1..5-YL-II Seçimlik Ders - 1..5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLY7801 Kamu Kesimi Ekonomisi Zorunlu 3 0 6
2 MLY7803 Milli Gelir ve Kamu Kesimi Dengesi Zorunlu 3 0 6
3 MLY7805 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 6
4 MLY7807 Avrupa Birliği'nde Para ve Maliye Politikalarının Koordinasyonu Zorunlu 3 0 6
5 MLY7809 Küresel Kriz ve İstikrar Politikaları Çerçevesinde Maliye Politikaları Zorunlu 3 0 6
6 MLY7815 AB’de Maliye Politikalarının Koordinasyonu Zorunlu 3 0 6
7 MLY7817 Türkiye'nin İç ve Dış Borçları Zorunlu 3 0 6
8 MLY7821 Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Zorunlu 3 0 6
9 MLY7823 Küresel Kamu Maliyesi Zorunlu 3 0 6
10 MLY7825 Yönetimler Arası Mali İlişkiler Zorunlu 3 0 6
11 MLY7827 İstikrar Politikaları İçinde Maliye Politikaları Zorunlu 3 0 6
12 MLY7829 Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Zorunlu 3 0 6
13 MLY7831 Kamu Harcama Teorisi Zorunlu 3 0 6
14 MLY7833 Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Zorunlu 3 0 6
15 MLY7835 Kayıt Dışı Ekonomi Zorunlu 3 0 6
16 MLY7837 Kamu Borçlanma Teorisi Zorunlu 3 0 6
17 MLY7839 Kamu Gelirleri Teorisi Zorunlu 3 0 6
2 . Dönem > MLY-S6..10-YL-II Seçmlik Ders - 6..10
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 MLY7802 Çevre ve Enerji Politikaları Zorunlu 3 0 5
2 MLY7804 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası Zorunlu 3 0 5
3 MLY7806 Vergi Politikası Zorunlu 3 0 5
4 MLY7808 Kamu Harcama Politikaları Zorunlu 3 0 5
5 MLY7810 Makro Ekonomik Analiz Zorunlu 3 0 5
6 MLY7812 Mali Sosyoloji Zorunlu 3 0 5
7 MLY7814 Küresel Kriz Sonrası İktisat Poliitikaları Zorunlu 3 0 5
8 MLY7818 Ekonometri Zorunlu 3 0 5
9 MLY7820 Vergiye Direnç ve Uyum Zorunlu 3 0 5
10 MLY7822 Uygulamalı Ekonometri Zorunlu 3 0 5
11 MLY7824 Ar-Ge ve Sanayi Politikası Zorunlu 3 0 5
12 MLY7826 Mali Krizler ve Türkiye Zorunlu 3 0 5
13 MLY7828 Bütçe Analizi Zorunlu 3 0 5
14 MLY7830 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikaları Zorunlu 3 0 5
15 MLY7836 Matematiksel İktisat Zorunlu 3 0 5
16 MLY7840 Sosyal Bilimlerde Yöntem Zorunlu 3 0 5
17 MLY7842 Bütçe Açıklarının Analizi Zorunlu 3 0 5
18 MLY7844 Kamu Kesiminde Performans Yönetimi ve Denetimi Zorunlu 3 0 5
19 MLY7846 Borç Yönetimi ve Analizi Zorunlu 3 0 5
20 MLY7848 Kamu Harcama Politikası Zorunlu 3 0 5
21 MLY7850 Kamu Gelirleri Politikası Zorunlu 3 0 5
22 MLY7852 Kamu Borçlanma Politikası Zorunlu 3 0 5
23 MLY7854 Maliye Politikasında Yeni Yaklaşımlar Zorunlu 3 0 5
24 MLY7856 Seminer Zorunlu 3 0 5
25 MLY7858 Sosyal Harcamaların Analizi Zorunlu 3 0 5
26 MLY7860 Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Zorunlu 3 0 5

^