Yüksek Lisans Programları
Maliye - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Maliye - Maliye Teorisi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
Kuruluş 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1984 yılında yüksek lisans düzeyinde eğitim öğretime Bahçelievler Yerleşkesi'nde başlanmıştır. Programın eğitim öğretim faaliyeti 2012 yılı itibariyle Göztepe Yerleşkesi’nde devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve Kayıt Koşulları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitim Giriş Sınavından 60 puan almış olması gerekir. Bilim dalı tarafından yapılan Yazılı veya sözlü sınavdan başarılı olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek öğretim mevzuatına göre formal eğitim verilmektedir. Öğrencilere yatay geçiş yapma imkanı tanınmıştır. Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az iki yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması, ilgili anabilim dalında tez danışmanlığını üstlenebilecek öğretim üyesi ve alt yapı imkanlarının bulunması gerekir. Ayrıca bölümümüzde Erasmus Avrupa Birliği programı da mevcuttur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Öğrencilerin 30 AKTS kredisini tamamlamış olması gereklidir. 4 üzerinden alınması gereken not ortalaması 2,5’tir. Dersleri tamamlayan öğrencilerin dönem projesi hazırlaması zorunludur.
Program Profili
Maliye Teorisi Tezsiz Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda öğrencilerin Maliye alanındaki temel teorik bilgilerini ileri düzeye taşımak, öğrencilerin hukuki olayları mali araçlar kullanarak formüle edebilme ve açıklayabilme yeteneğini geliştirmek ve uluslar arası literatürdeki güncel gelişmeleri takip edebilecek, yeterli bilgi ve beceriye sahip maliyeciler yetiştirmek amaçlanmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Maliye Teorisi tezsiz yüksek lisans programı mezunları ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay gibi kamu kesimi bünyesinde istihdam edilmektedirler. Bununla birlikte denetim ve vergi alanında çalışan özel şirketler, hukuk büroları, mali müşavirlik hizmetleri gibi iş kollarında da istihdam edilen mezunlar söz konusu olabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Maliye Teorisi Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler bölümümüz doktora programına ve ilgili diğer doktora programlarına geçiş yapabilirler. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe tüm teftiş ve denetim birimlerinde müfettişlik, kontrolörlük, mali analistlik gibi görevlerde bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Maliye Teorisi yüksek lisans programı çerçevsinde öğrenciler, her ders için 1 adet ara sınav, 1 adet yarıyıl sonu sınavına girmektedirler. Bunun yanında ilgili derse göre; derse katılım, dersle ilgili hazırlanan proje ve sunumlar, yazılı ve sözlü çalışmalar, dersle ilgili değerlendirmelerde kriter olarak göz önünde tutulmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin 30 AKTS kredisini tamamlamış olması gereklidir. 4 üzerinden alınması gereken not ortalaması 2,5’tir. .Dersleri tamamlayan öğrencilerin dönem projesi hazırlaması zorunludur. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi mezun olmaya hak kazanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Ressam Namık İsmail sokak, No: 1,34180 Bahçelievler / İSTANBUL. tel: 212 507 99 25 / 1202 Program Başkanı: Prof. Dr. Turgay Berksoy, tel: 212 507 99 25 / 1204 email: tberksoy@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Öğrencilerin kullanımına açık bir bilgisayar labaratuvarı bulunmaktadır. Maliye disiplinine ait temel kaynakların ve süreli yayınların bulunduğu Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait kütüphaneden yararlanabilmektedirler. Öğrencilerin ders yaptıkları sınıflarda projeksiyonla sunum yapılabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Kayıt dışı ekonomi; sebepleri, hacmini ölçmeye geliştirilmiş yer
2 Dünya genelinde Kitlerin ortaya çıkışı ve ekonomideki işlevleri
3 Kitlerin mali durumları ve finansman yapıları
4 Gelişmekte olan istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü
5 Kamu sektörü, eğitim hizmetlerinin yapısı ve kamu ekonomisi tarafından sunulması
6 Sağlık hizmetlerinin özellikleri ve finansmanında devletin rolü
7 Belediyelerin ekonomik fonksiyonları ve bölgesel düzeyde kamusal mal ve hizmetler
8 Kamu ekonomisinin fonksiyonları, sosyal mallar teorisi ve sosyal fayda kavramı
9 Bölgesel yönetimler arası hizmet ve gelir bölüşümü irdelenmektedir
10 Temel vergileme ilkeleri, vergilemede etkinlik adalet çalışması
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^