Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - Arap Dili ve Belagatı
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Arap edebiyatı tarihi hakkında bilgi sahibi olur
2 Arap morfolojisini ileri düzeyde öğrenir
3 Arap gramerini ileri düzeyde öğrenir
4 Arapçadan Türkçeye tercüme yöntemlerini kavrar
5 Arap dili araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur
6 Arap belagatını öğrenir
7 Arap sözlük çalışmalarını öğrenir
8 Klasik Arapça metinleri okur
9 Modern Arapça metinleri okur
10 Klasik Arapça kaynakları tanır
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ARB700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 ARB-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 5
3 ARB-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4 Seçmeli 8 0 20
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ARB-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 5
2 ARB-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9 Seçmeli 10 0 25
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > ARB-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ARB725 Modern Arapça Zorunlu 2 0 5
2 ARB727 Klasik Arapça Zorunlu 2 0 5
1 . Dönem > ARB-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ARB717 Arap Dili ve Belagati Tarihi I Zorunlu 2 0 5
2 ARB719 Arapça Dil Bilgisi I Zorunlu 2 0 5
3 ARB721 Arapça Metin Çevirisi I Zorunlu 2 0 5
4 ARB723 Arapça Edebi Sanatlar I Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > ARB-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ARB730 Arap Edebiyatı Zorunlu 2 0 5
2 ARB732 Pratik Arapça Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > ARB-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ARB720 Arap Dili ve Belagati Tarihi II Zorunlu 2 0 5
2 ARB722 Arapça Dil Bilgisi II Zorunlu 2 0 5
3 ARB724 Arapça Metin Çevirisi II Zorunlu 2 0 5
4 ARB726 Arapça Edebi Sanatlar II Zorunlu 2 0 5
5 ARB728 Sözlükbilim Zorunlu 2 0 5

^