Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - Hadis
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 Peygamberin söz, fiil ve takrirlerini incelemek
2 Peygamberin fiziksel ve ahlaki özelliklerini inceleyen
3 Hadis usulü hadis tarihi hadis kaynaklarının tanımı
4 hadise ait tarihi ve güncel problemler, hadislerin İslam dinindeki yeri ve önemi
5 Hadis usulü kaynaklarının tanıtımı ve tenkitleri ile hadis kaynaklarında yer alan bazı hadis metinlerinin değerlendirilmesi
6 Hadis kaynaklarının muhteva özellikleri ve kullan usulleri
7 Peygamberin hayatının müslümanlar için örnek teşkil etmesi
8 sünnetin bağlayıcılığı gibi konuların siyer ve hadis kaynaklarına dayandırılması
9 İlmi teliflerin yapılış amacı, hazırlanış aşamaları bu aşamalarda takip edilen kolaylaştırıcı yöntemler
10 hadis ravileri ve hadislerle meşgul olan kimselerin biyografileri
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS700 Seminer Zorunlu 0 2 3
2 HDS-S Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 3
3 HDS-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4 Seçmeli 8 0 24
Toplam 11 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9 Seçmeli 10 0 30
Toplam 10 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > HDS-S Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS723 Siyer-Hadis İlişkisi Zorunlu 3 0 3
2 HDS725 Hadis Tercüme Metotları Zorunlu 3 0 3
1 . Dönem > HDS-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS715 İlm-i Rical I Zorunlu 2 0 6
2 HDS717 Mukayeseli Şerh Metinleri I Zorunlu 2 0 6
3 HDS719 Usul-i Hadis Metinleri I Zorunlu 2 0 6
4 HDS721 Hadis Literatürü I Zorunlu 2 0 6
2 . Dönem > HDS-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 HDS716 İlm-i Rical II Zorunlu 2 0 6
2 HDS718 Mukayeseli Şerh Metinleri II Zorunlu 2 0 6
3 HDS720 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 6
4 HDS722 Usul-i Hadis Metinleri II Zorunlu 2 0 6
5 HDS724 Hadis Literatürü II Zorunlu 2 0 6

^