Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - İslam Hukuku
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Kuruluş
İslam Hukuku Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1983 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
İslam Hukuku Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu olmak ve Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf
Program Profili
Ders programı, İslam hukukunun çeşitli konularını içeren derslerden oluşur (İslam Hukuk Metodolojisi, İslam İktisadı, İslam Hukuk Metinleri, Çağdaş Fıkıh Problemleri gibi). Öğrenci ders dönemini tamamlayarak İslam Hukuku alanında tez yapmak zorundadır. Dersler Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin İslam Hukuku ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.
Mezuniyet Koşulları
Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar. Ayrıca bir öğrencinin yüksek lisans programından mezun olabilmesi için tüm derslerden not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Fahrettin Atar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bağlarbaşı Kampüsü, Mahir İz Cad. No: 2 Üsküdar İstanbul. Ofis: Dekanlık binası 2. kat. Ofis Tel No: 0216 651 4375-1300 e-mail: fatar@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
200 binin üzerinde kitap ve süreli yayını bünyesinde bulunduran İlahiyat Fakültesi kütüphanesi
Program Çıktıları ^
1 İslam hukuku ve metodolojisine dair temel metinleri anlayıp yorumlayabilme
2 İslam hukukunun tarihini ve gelişim aşamalarını diğer hukuk sistemleriyle mukayeseli olarak tanıyıp yorumlama
3 İslam hukuku alanında elde edilen bilgileri modern hukuk kavramları ile mukayeseli olarak değerlendirebilme
4 İslam hukuk felsefesinin evrensel prensiplerinden yararlanarak, toplumun güncel dini ihtiyaçları hakkında çözüm önerileri sunabilme
5 Diğer İslami disiplinlerle bağlantılı düşünebilme
6 İslam hukukunun hukuk sistemleri arasındaki yerini tanıma
7 İslam hukuku araştırmalarında karşılaşılan problemleri çözüme kavuşturma ve bilimsel yazma becerisi kazanma
8 Hukuk ile toplum arasındaki ilişkiyi, toplumun hukuka ve hukukun topluma etkilerini analiz edebilme
9 Pozitif hukuk dallarını ana hatlarıyla tanıma
10 Genel hukuk prensiplerini kavrama
11 İktisadi hayatın sosyal ve hukuki yansımaları hakkında tespitler yapabilme
12 Klasik ve güncel literatür bilgisine sahip olma
13 Sosyal hayatla sosyal düzen kuralları arasında bağlantı kurabilme
14 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi kazanma
15 Anadilde yazılı ve sözlü sunum yapabilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISH700 Seminer Zorunlu 0 2 5
2 ISH-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 5
3 ISH-Z1..4 Zorunlu Ders - 1..4 Seçmeli 8 0 20
Toplam 10 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISH-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 5
2 ISH-Z5..9 Zorunlu Ders - 5..9 Seçmeli 10 0 25
Toplam 12 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60

^