Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - İslam Mezhepleri Tarihi
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 İslam mezhepleri ile ilgili temel kavramları öğrenme
2 Mezheplerin ve dini akimların ortaya çıkış sebeplerini anlayabilme
3 Mezheplerin Müslümanlar üzerindeki etkilerini analiz edebilme
4 Mezheplerle arasındaki temel farklılıkları kavrayabilme
5 Mezheplerin temel prensiplerini öğrenme
6 Çağdaş İslami akımlarla ilgili temel kavramları öğrenme
7 Çağdaş İslami akımların temel prensiplerini öğrenme
8 Mezheplere ait temel kaynakları tanıma
9 Mezheplerin İslam düşüncesine katkılarını analiz edebilme
10 Mezhepelerin dini düşünce ve görüş zenginliği kazandırmadaki rollerini kavrama
11 İtikadi ve fıkhi mezhepler arasındaki farklılıkları öğrenme
12 Dini ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
13 Yahudi ve Hristiyan mezheplerini ve aralarındaki farklılıkları öğrenme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama

^