Yüksek Lisans Programları
Temel İslam Bilimleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri - Kelam
Program Tanımları  |  Program Çıktıları  |  Müfredat
Program Tanımları ^
Program Çıktıları ^
1 İtikadi ve teolojik alanda temel klasik ve modern metinleri okuyup anlama
2 İtikadi ve teolojik alanda terminolojiyi anlayıp doğru kullanabilme
3 Genelde tüm İslam bilimlerinin özelde kelam bilim dalının doğuş, gelişim ve günümüze yansıyış biçimi hakkında bilgi sahibi olma
4 İslam dininin Kur’ân-ı Kerim’de ve sahih sünnette yer alan inançlarını doğru anlayıp yorumlama
5 Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında bilgi edinme
6 İslam inancına ait klasik bilgileri interdisipliner bir anlayışla okuyabilme
7 Günümüz insanının karşılaşabileceği çağdaş inanç problemlerini tespit etme
8 İslam dininin evrensel değer ve öğretilerini toplum ve bireylerin gereksinimleri doğrultusunda yorumlama
9 Yeryüzündeki yaşayan çeşitli din ve kültürlerle diyaloğa açık, bir arada yaşama ve uzlaşı kültürüne sahip olma
10 Kaynaklardan yararlanma yöntemlerini kullanarak elde edilen verileri tahlil etme, sentezler yapma ve sonuçları bilimsel ölçülerle sunabilme
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM-S1 Seçimlik Ders 1 Seçmeli 2 0 3
2 KLM-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3 Seçmeli 6 0 12
3 KLM-Z4,5,6 Zorunlu Ders - 4-5-6 Seçmeli 6 0 15
Toplam 14 0 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM700 Seminer Zorunlu 0 2 2
2 KLM-S2 Seçimlik Ders 2 Seçmeli 2 0 3
3 KLM-Z7..11 Zorunlu Ders - 7..11 Seçmeli 10 0 25
Toplam 12 2 30
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 Tez Zorunlu 60
Seçmeli
1 . Dönem > KLM-S1 Seçimlik Ders 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM717 Din Diline Felsefî Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 3
2 KLM719 Kelâm-Mantık İlişkisi Zorunlu 2 0 3
1 . Dönem > KLM-Z1,2,3 Zorunlu Ders - 1-2-3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM705 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
2 KLM713 Yaygın Halk İnanışları Zorunlu 2 0 4
3 KLM715 Kelâm Metinleri I Zorunlu 2 0 4
1 . Dönem > KLM-Z4,5,6 Zorunlu Ders - 4-5-6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM701 Çağdaş İnanç Problemleri I Zorunlu 2 0 5
2 KLM703 Kelam Kavramları I Zorunlu 2 0 5
3 KLM709 Kelam-Tasavvuf İlişkisi Zorunlu 2 0 5
2 . Dönem > KLM-S2 Seçimlik Ders 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM714 Dinî Çoğulculuğa Yaklaşımlar Zorunlu 2 0 3
2 KLM716 Arap Dilinde Edebî Sanatlar Zorunlu 2 0 3
2 . Dönem > KLM-Z7..11 Zorunlu Ders - 7..11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KLM702 Çağdaş İnanç Problemleri II Zorunlu 2 0 5
2 KLM704 Kelam Kavramları II Zorunlu 2 0 5
3 KLM706 Çağdaş İtikadi Akımlar Zorunlu 2 0 5
4 KLM708 Kelam-Felsefe İlişkisi Zorunlu 2 0 5
5 KLM712 Kelâm Metinleri II Zorunlu 2 0 5

^